Docentendag burgerschapsonderwijs voor vo en mbo op 28 maart 2024

Op donderdag 28 maart 2024 organiseren Seneca Burgerschap en de DebatUnie een docentendag die in het teken staat van burgerschapsonderwijs. Deze dag bestaat onder andere uit workshops, een plenair debat, een lunch en een afsluitende borrel.

Locatie: Utrecht.
Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Op vijf minuten lopen van Utrecht Centraal

Tijd: 9:15 – 17:00 uur

Kosten: € 99,-. Dit is inclusief lunch, borrel, workshops en materialen zoals lesmateriaal, werkvormen en tips om je te ontzorgen.

Programma

09.15-09.45 inloop
09.45-10.00 opening
10.00-11.30 workshopronde 1
11.30-13.00 workshopronde 2
13.00-14.00 lunch
14.00-15.30 plenair debat / workshop
15.30-16.00 afsluiting
16.00-17.00 borrel

Tijdens de Burgerschapsdag geven we workshops over het effectief verzorgen van debatonderwijs. Ook gaan we samen in gesprek over de vorm die burgerschapsonderwijs zou moeten hebben. We wisselen korte theoretische uitleg af met veel oefeningen die bijvoorbeeld betrekking hebben op het effectief leiden van een debat, het enthousiasmeren van jongeren en het geven van goede, constructieve feedback op spreekvaardigheid, argumentatie en teamwork. Al onze werkvormen, oefeningen en stellingen zijn veelvuldig getoetst en getest in de praktijk.

Geef hier je voorkeuren voor de workshops op. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de keuzes van de deelnemers. Er is een max. van 25 deelnemers per workshop. Bij te weining aanmeldingen gaat de workshop niet door.

Log in om nog makkelijker aan te melden.Ronde 1

Ronde 2
docentendag_Seneca-debatunie.jpeg

Beschikbare workshops

DebatUnie - De nascholingen van de DebatUnie zijn praktisch van opzet. Korte theoretische uitleg wordt afgewisseld met veel oefenen, onder meer met het (efficiënt) leiden van debatten, het stimuleren van participatie en het geven van goede feedback op presentatie, argumentatie en teamwork. Alle werkvormen, oefeningen en stellingen zijn veelvuldig getoetst en getest in de praktijk. Vanuit de DebatUnie worden de onderstaande workshops aangeboden:

Workshop 1: Starten met debatteren

Deze workshop geeft je de tools om te starten met debatteren in de klas. Wanneer jongeren enthousiast en vrij van spreekangst zijn, leren zij het meest. We geven concrete tips mee voor het creëren van een productieve, veilige leeromgeving waarin leerlingen durven te spreken. Deze omgeving creëer je door het effectief leiden van een debat, het geven van constructieve feedback en het geleidelijk opbouwen van spreektijden. Ook reiken we werkvormen aan die leerlingen en studenten spelenderwijs kennis laten maken met de conventies en regels van een debat.

Workshop 2: Argumenteren, redeneren en weerleggen

Debatteren in de klas is dé manier om jongeren kritisch denkvermogen en argumentatievaardigheden bij te brengen. Leerlingen en studenten leren zo niet alleen wat een goed argument is, maar ook hoe je zelf relevante, sterke argumenten opbouwt en weerlegt. Vooral weerleggen vereist niet alleen kritisch denkvermogen, maar ook empathie en luistervaardigheid. Tijdens deze workshop krijg je werkvormen en oefeningen aangereikt waarmee je leerlingen en studenten niet alleen de theorie aanleert, maar hen juist ook de kans geeft opgedane kennis over argumenteren en weerleggen spelenderwijs toe te passen.

Workshop 3: Debatclub oprichten en coachen

Een debatclub is de perfecte plek voor jongeren om in een veilige en vertrouwde omgeving debat- en spreekervaring op te doen. In deze workshop krijg je een uitgewerkt stappenplan mee voor het effectief oprichten en/of begeleiden van een debatclub op je school of mbo-instelling. We geven ideeën voor het ontwikkelen van een verdiepende lessenreeks die goed aansluit op wat leerlingen en studenten nodig hebben om succesvol deel te nemen aan een toernooi. Ook ontvang je praktische informatie over verschillende debattoernooien.


Seneca - Vanuit onze ervaring met lesgeven en onze expertise als educatieve uitgeverij hebben we veel te bieden. De workshops van Seneca zijn daarom inhoudelijk én praktisch. We komen met leerzame middelen en manieren voor kwalitatief goed burgerschapsonderwijs. Een workshop is natuurlijk veel te kort, dus zoek gerust later contact met ons. Vinden wij heel normaal.

Workshop 4: Hoe geef je vorm aan de vernieuwde kwaliteitseisen van mbo-burgerschap?

Tijdens deze workshop zullen we het doel van de nieuwe kwalificatie-eisen bij mbo-burgerschap bespreken. Vervolgens kiezen we een aantal eisen uit en kijken we hoe je die om kunt zetten naar de lesstof. Ook bieden wij opdrachten aan die je direct op school kunt gebruiken.

Er is voldoende tijd om samen te praten over de concrete invulling van het nieuwe mbo-burgerschap. Breng je wensen en ideeën naar voren tijdens dit gesprek zodat wij deze kunnen verwerken in de nieuwe methode. We zijn hard aan het werk om te zorgen dat deze digitale methode na de zomer te gebruiken is. Heb je zin en tijd om hieraan mee te werken, geef dit dan tijdens de docentendag aan ons door.

Workshop 5: Maatschappijleer didactiek

Het vak maatschappijleer is in ontwikkeling. Vanuit het SLO is er een vakvernieuwingscommissie aan het werk om nieuwe eindtermen voor het vak op te leveren. Het duurt nog wel een paar schooljaren voordat deze eindtermen gelden, maar met onze jongste methode (2023) hebben we met Seneca Burgerschap al stappen gezet in die richting.

In deze workshop leggen docenten en methode-ontwikkelaars uit hoe maatschappijleeronderwijs er voor Seneca Burgerschap uitziet. Daarbij bespreken ze de inhoud van de leerteksten en opdrachten op interactieve wijze en gebruiken ze voorbeelden die je zo in de les kunt gebruiken. Ook leggen zij verbanden met de nieuwe eindtermen door aandacht te besteden aan het handelen van leerlingen.

Workshop 6: spelvormen om leerlingen gemotiveerd ervaringen op te laten doen

Ervaar zelf wat het nut is van spelvormen bij het (burgerschaps)onderwijs. In onze workshops spelen leerlingen spelen een rol, doen (nagebootste) ervaringen op en nemen vervolgens een andere positie in. Dat zorgt voor een ander gezichtspunt, meer begrip en inzicht. Na actief ervaren van een spelvorm, krijg je een kort overzicht van toepassingen en tips. Na de workshop neem je verschillende spel- en actieve werkvormen mee die je direct kunt inzetten op school.

Veteraneninstituut

Workshop 7: Dilemmaprogramma 

‘Wat zou jij beslissen’ met eenvoudig te begrijpen en te ervaren morele dilemma’s waarbij samen gezocht wordt naar voorlopige oplossingen (interactief). Situatie Nederlands-Indië.

Workshop 8: Dilemmaprogramma 

‘Wat zou jij beslissen’ zelfde als workshop 7 maar met een fictieve situatie waarbij Moldavië wordt bedreigd door Rusland. Hoe ga jij als Nederlandse overheid en als militairen ter plaatse hiermee om?

Plenair slotdebat DebatUnie & Seneca

Tijdens het plenaire slotdebat ga je met andere docenten in debat over het burgerschapsonderwijs in Nederland aan de hand van relevante stellingen. Samen bespreken we bijvoorbeeld de volgende vragen: Mag je binnen jouw rol als docent een politieke positie innemen of moet je altijd neutraal zijn? Wat is het doel van burgerschapsonderwijs? Wanneer is het (niet) geslaagd? Waar zou het (niet) over mogen gaan? Dit plenaire debat geeft u niet alleen de kans om opgedane vaardigheden toe te passen, maar is ook een plek om samen te reflecteren op de ideale vorm en rol van burgerschapsonderwijs in het Nederlandse onderwijslandschap.