Seneca MAW Module Bestuurskunde - Module


Artikelnummer: SEN6007
ISBN: 9789492716644
Editie: 2023
Soort: Module
Verkrijbaarheid: Leverbaar

€ 14,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Een module over de vervolgopleiding bestuurskunde. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Daarnaast is de module geschikt als oriëntatie op een studie bestuurskunde.

Bestuurskunde en maatschappijwetenschappen

Bestuurskunde is de wetenschap die zich richt op de rol van overheden in allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals verduurzaming, criminaliteit en de inrichting van scholen. Hoe en waarom nemen zij besluiten, zoals de keuze om wel of geen windmolens bouwen? Hoe gaan ze daarbij om met burgers, bedrijven en met elkaar? Welke gevolgen hebben keuzes van de overheid voor de samenleving? Hoe (de)motiveert dat d mensen die voor zulke overheden werken? Als zulke vragen je interesseren dan lijkt bestuurskunde een studierichting voor jou. Bestuurskundigen onderzoeken vanuit verschillende perspectieven -  waaronder politiek, sociologie, psychologie, rechten en economie - de rol van de overheid in allerlei maatschappelijke problemen. Dus niet alleen verduurzaming, maar ook in bijvoorbeeld gewelddadige criminaliteit vluchtelingenstromen en inrichting van  scholen. Kennis uit bestuurskundig onderzoek kan helpen om zulke vraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld door te laten zien hoe organisaties beter kunnen samenwerken om misdaad te bestrijden.

Deze module  gaat dieper in op bestuurskunde. De tekst is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 1 maak je kennis met diverse kernmerken van de bestuurskunde. tevens komen verschillende perspectieven aan bod waarmee je naar overheidsbeleid kunt kijken.
  • In hoofdstuk 2 staan de 'spelers'of actoren centraal. Bij bestuurskundige vraagstukken zijn dat overheden op diverse niveaus, maar ook uitvoeringsinstanties van beleid, scholen, ziekenhuizen en andere organisaties uit de (semi-)publieke sector.
  • In hoofdstuk 3 krijg je zicht op  een bestuurskundig 'speelveld': wetgevingsprocessen.
  • In hoofdstuk 4 staan twee maatschappelijke vraagstukken centraal waar bestuurskunde meer inzicht in kan geven.
  • In hoofdstuk 5 staat een overzicht van opleidingen bestuurskunde uit het hoger onderwijs (hbo en universiteit)

Ieder hoofdstuk bestaat uit een stuk theorie-uitleg, voorbeelden van bestuurskundige casussen waarin de theorie wordt toegepast en opdrachten om met de stof te oefenen. Ook vind je in ieder hoofdstuk interviews met bestuurskundigen. Op die manier helpen we je erachter komen of de studie bestuurskunde misschien bij jou past én kun je oefenen met de stof van maatschappijwetenschappen.