Seneca MAW Module Krijgswetenschappen - Module


Artikelnummer: SEN6006
ISBN: 9789492716538
Editie: 2023
Soort: Module

€ 14,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Een moduleboekje over de vervolgopleiding krijgswetenschappen en militaire geschiedenis. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Geschikt voor oriëntatie op een studie krijgswetenschappen en militaire geschiedenis.

We zien in het nieuws elke dag voorbeelden van conflicten tussen landen. De nieuwsberichten variëren van oorlog in Oekraïne, spanningen in het Midden-Oosten of onrust in Afrika. Vaak gaat het om twee of meer landen met botsende  belangen die een conflict krijgen en dat met hun krijgsmachten uitvechten. Nederland heeft uiteraard ook een krijgsmacht. Zij komt op voor onze belangen, verdedigt ons wanneer het nodig is en helpt de vrede te bewaren.

De veiligheid van mensen  wordt in stand gehouden door militairen die hiervoor getraind zijn. Toch is de wereld van de krijgsmacht voor velen een onbekende wereld. Wat weet jij eigenlijk over onze krijgsmacht? Heb je al eens nagedacht over hun rol in onze samenleving? Hoe kunnen militairen invulling geven aan wat de politiek van hen vraagt?

In deze module Krijgswetenschappen behandelen we deze vragen en meer:

  • In hoofdstuk 1 maak je kennis met het centrale thema van krijgswetenschappen: conflict en oorlogsvoering. Je maakt kennis met de krijgsmacht, haar rol en taken. We laten zien dat oorlog complex is en dat conflicten ver weg soms ook onze eigen veiligheid raken.
  • In hoofdstuk 2 staan de regels voor de inzet van de krijgsmacht centraal. Je kunt als land uiteraard niet zomaar een oorlog beginnen. Je leert hoe dit werkt in Nederland; een democratische rechtstaat waarin de inzet van de krijgsmacht aan regels is gebonden.
  • In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de werkwijze van de krijgsmacht. We behandelen verschillende niveaus van optreden en laten zien hoe de plannen daarvoor worden gemaakt. Bij het vormen van een inzetbare krijgsmacht komt namelijk veel meer kijken dan alleen mensen en materieel.
  • In hoofdstuk 4 staat de omgeving van de krijgsmacht centraal. Met welke partners werkt de krijgsmacht samen? En hoe werkt het bij een internationale inzet? We kijken naar de rol van ons eigen kabinet en de Eerste en Tweede Kamer, maar ook naar de samenwerking met andere landen in de NAVO of de Verenigde Naties.