Mens & Maatschappij

Nomade wordt uitgegeven door Seneca Burgerschap. Seneca biedt op alle niveaus lesmethoden aan voor maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen. Met Nomade bieden wij nu ook mens & maatschappij voor de onderbouw havo/vwo. Met onze les- en opdrachtenboeken willen wij de leerlingen kennis en vaardigheden geven die ze nodig hebben om, als democratische burgers, hun plek in te nemen in de maatschappij. Ons motto is: minder stampen, meer denken.

Seneca is er voor leerlingen en voor docenten. We hebben een toetsenbank en maken animatiefilmpjes van de lesstof zodat leerlingen de lesstof op een andere kunnen verwerken. Ook maken we LessonUps die u op ons kanaal op LessonUp kunt vinden. Kenmerkend voor Seneca is dat we graag in gesprek gaan met u, als docent, om samen ons vak en de methode te verbeteren!

Waarom Nomade?

Een Nomade is iemand die rondtrekt om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is een eeuwenoud verschijnsel en bestaat vandaag de dag nog steeds. Om hierin succesvol te zijn, dient de Nomade een brede en inclusieve kennis van de wereld om hem heen te hebben. Hij of zij reist van plek naar plek en moet van al deze plekken kennis van zaken hebben om te kunnen overleven. 

Kennis van zijn huidige en volgende omgeving vanuit al zijn brede invalshoeken is van belang. De Nomade weet als geen ander hoe belangrijk het is om in evenwicht met de natuur te zijn, omdat dit zijn levensonderhoud is. Daarom heet onze methode Nomade. 

Wij zien ons allen als reizigers op deze aarde om dit succesvol te kunnen blijven doen zullen wij allen een brede kennis moeten hebben van de vakken om ons heen. Het is beter om deze kennis te integreren, net zoals de Nomade alle kennis moet samenpakken om verder te kunnen.

Nomade voor havo/vwo

Nomade is de onderwijsmethode voor Mens & Maatschappij waar vakoverstijgende thema’s bij aardrijkskunde, geschiedenis en economie de onderwerpen vormen. De auteurs van Nomade Mens & Maatschappij vinden het van groot belang om kennis te integreren, net zoals de nomade alle kennis en informatie moet samenpakken om verder te kunnen reizen.

De methode kenmerkt zich door betekenisvolle opdrachten als ‘Wat staat er in ons keukenkastje?’ Zo’n opdracht sluit goed aan bij de belevingswereld van leerlingen en de vakken komen daar goed in terug. Ook de actualiteit van klimaatverandering kunt u in de les bespreken met historische, geografische, economische en maatschappelijke aspecten. Nomade is daarmee én laagdrempelig én ruimte biedend voor het verdiepen en verbreden van de vakinhouden.

Mens & maatschappij-onderwijs wordt in Nomade vanuit de chronologie vormgegeven. Met deze overzichtelijke kapstok behandelen we zo naast de historische ook de geografische vakinhouden en de economische vakinhouden. We starten in klas 1 in hoofdstuk 1 (lesboek 1) met Pangea en we eindigen de methode in klas 3 met veranderende wereldverhoudingen in de 21e eeuw in het derde lesboek.

Nomade voor vmbo-TL/havo

In 2022 heeft Seneca Burgerschap Nomade geïntroduceerd. Nomade is een havo/vwo- methode voor Mens & Maatschappij. In deze nieuwe methode worden de kennis en vaardigheden van aardrijkskunde, economie en geschiedenis geïntegreerd. Maar waarom zouden we deze bijzondere bundeling van vakken alleen voor havo/vwo doen en niet voor bijvoorbeeld vmbo-TL/havo maken?

Met die gedachte zijn wij aan het schrijven gegaan en kunnen we voor het schooljaar 2023- 2024 de eerste twee delen introduceren van Nomade voor vmbo. Twee delen met elk twee hoofdstukken, beter gezegd: Thema’s. We kiezen dus niet voor tijdvakken, zoals bij havo/ vwo maar voor thema’s. In het eerste jaar behandelen we de thema’s Nederland, Consumptie, Globalisering en Innovatie.

De lesstof is weer laagdrempelig en biedt ruimte voor het verdiepen en verbreden van de vakinhouden. Nieuw is dat we bij de nieuwe lesmethode gekozen hebben voor een combinatie van lesboek en digitale methode, een perfecte kans om de lesstof en opdrachten zo actueel mogelijk aan te bieden.

Nomade M&M Kwartetspel Tijdvakken

Naast onze uitgaves hebben we ook kwartetspel met 5 verschillende spelvormen voor in de les ontwikkeld. Op deze manier kunnen leerling ook op een spelende wijze met de thema’s bij aardrijkskunde, geschiedenis en economie in aanraking komen. 

De verschillende spelvormen zijn: 

  1. Relaxt kwartetten
  2. Tijdvakken race
  3. Thematische ordening
  4. 30 Seconds
  5. Tijdvakken aanhaken


Heeft u vragen over Nomade of Seneca? Neem contact op met Bram de Wever (bram@mens-en-maatschappij.nl) of Marno de Vries (marnodevries16@gmail.com)

Overstapservice Seneca Burgerschap

Hoe stap ik over naar een andere methode zonder dat het me te veel tijd kost?’ Voor docenten met die vraag biedt Seneca Burgerschap een kosteloze overstapservice aan. Als collega-docenten willen we het je zo makkelijk mogelijk maken om onze methoden snel in de les te kunnen gebruiken.

Als je je aanmeldt, neemt een docent die met Seneca werkt contact met je op voor een soepele overstap. Juist met onze ervaring in de lespraktijk begrijpen we hoe prettig het is om snel de voordelen van het werken met Seneca te ervaren en inzicht te krijgen in de methode.

Neem contact op met ons Servicehuis via het onderstaande contactformulier en geef je gegevens aan ons door. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Aanmelden doe je zo

Toetsenbank

Digitale Methoden

LessonUP

Video's

Bezoek onze webshop

Bezoek de Toetsenbank