Maatschappijleer

De maatschappijleer methoden zijn actueel, kort en krachtig en aansprekend voor leerlingen. Nieuw is dat de lesstof kort en bondig wordt aangeboden. Blijvend is de concept-context didactiek die Seneca eigen is. De methode is geschreven door docenten die de methode en de lesstof in hun eigen lessen gebruiken.

Met onze boeken en digitale leermiddelen willen wij de leerlingen kennis en vaardigheden geven die ze nodig hebben om (als democratische burgers) hun plek in te nemen in de maatschappij. Wij bieden een toetsenbank, instructievideo’s en actieve werkvormen – zoals het nabootsen van een klimaatconferentie.

Wij bieden u een gratis overstapservice aan als u soepel van start wilt met een van de methoden van Seneca. Neem hiervoor contact met ons op. Wij helpen u bij het gemakkelijk omzetten van lesmateriaal dat u bij andere methoden gebruikte. U merkt hoe eenvoudig dat is; het is immers gebaseerd op dezelfde eindtermen.

We brengen een nieuwe methode uit voor maatschappijleer havo/vwo. We hebben hiervoor gekozen omdat de eindtermen van het vak binnen een paar schooljaren gaan veranderen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Met deze methode willen we vast vooruitlopen op enkele doelen van dat nieuwe programma door meer te richten op vaardigheden en attitudes, en niet alleen op kennis. Die vaardigheden en attitudes komen vooral in de opdrachten terug. Deze nieuwe methode bieden we in een totaalpakket aan, fysiek én digitaal.

Maatschappijleer voor VMBO

Seneca heeft de methode voor vmbo maatschappijleer helemaal opnieuw ontwikkeld. We zijn in gesprek gegaan met leerlingen en docenten om zo de behoeften van vmbo-leerlingen nog beter in kaart te brengen. Speciale aandacht hebben we besteed aan de vormgeving, waarbij een aantrekkelijke én rustige uitstraling het uitgangspunt is. Wat ons betreft is dat zeker geslaagd!


Maatschappijleer voor HAVO

Kan een samenleving de voorwaarden bieden voor meer of minder geluk voor haar burgers? Jazeker! De rode draad in de methode maatschappijleer is maatschappelijk geluk en het debat daarover. Debatten (en strijd) over dilemma’s leiden tot de inrichting van samenlevingen. Dat is in het kort de redeneerlijn van Seneca. Minder stampen meer denken...

Maatschappijleer voor VWO

De methode maatschappijleer van Seneca voor het vwo bevat enkele sterke verbeteringen speciaal voor verschillende vwo leerlingen. In deze korte video licht auteur Lennart Schra de vernieuwingen toe en ook welke sterke punten van de methode behouden bleven.

Toetsenbank

Digitaal materiaal

Lessonup's

Video's