Maatschappijleer

De maatschappijleer methoden zijn actueel, kort en krachtig en aansprekend voor leerlingen. Nieuw is dat de lesstof kort en bondig wordt aangeboden. Blijvend is de concept-context didactiek die Seneca eigen is. De methode is geschreven door docenten die de methode en de lesstof in hun eigen lessen gebruiken.

Met onze boeken en digitale leermiddelen willen wij de leerlingen kennis en vaardigheden geven die ze nodig hebben om (als democratische burgers) hun plek in te nemen in de maatschappij. Wij bieden een toetsenbank, instructievideo’s en actieve werkvormen – zoals het nabootsen van een klimaatconferentie.

Wij bieden u een gratis overstapservice aan als u soepel van start wilt met een van de methoden van Seneca. Neem hiervoor contact met ons op. Wij helpen u bij het gemakkelijk omzetten van lesmateriaal dat u bij andere methoden gebruikte. U merkt hoe eenvoudig dat is; het is immers gebaseerd op dezelfde eindtermen.

We brengen een nieuwe methode uit voor maatschappijleer havo/vwo. We hebben hiervoor gekozen omdat de eindtermen van het vak binnen een paar schooljaren gaan veranderen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Met deze methode willen we vast vooruitlopen op enkele doelen van dat nieuwe programma door meer te richten op vaardigheden en attitudes, en niet alleen op kennis. Die vaardigheden en attitudes komen vooral in de opdrachten terug. Deze nieuwe methode bieden we in een totaalpakket aan, fysiek én digitaal.

Maatschappijleer HAVO/VWO

Maatschappijleer havo/vwo van Seneca Burgerschap is vernieuwd. Heldere en prettige leerteksten, gevarieerde opdrachten en een combinatie van een boek op papier en een digitale methode. Waarom nu een nieuwe methode, over een paar jaar veranderen de eindtermen toch? In dat nieuwe programma is meer ruimte voor burgerschap en daarbij ligt meer de nadruk op vaardigheden en attitudes dan op kennis. Met onze nieuwe methode lopen we daarop vast vooruit. Binnen de kaders van de huidige eindtermen oefenen we met nieuwe opdrachten vast de praktijk van het programma.

Met ons nieuwe digitaal platform kunnen we de combinatie met een boek op papier en een digitaal methode optimaliseren. Door beide in te zetten, kunnen we beter recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Bovendien kunnen leerlingen zelfstandig oefenen en begrippen trainen. Zo blijft er ruimt in de les voor inzicht en attitude.

Inhoud van de methode

De methode bevat zeven hoofdstukken met elk drie paragrafen:

 • Hoofdstuk 1 gaat over het speelveld, over maatschappelijke problemen en conflicten in de samenleving met eenvoudige basisbegrippen als actoren, waarden, belangen en maatschappelijke problemen. Hierin wordt ook maatschappelijk redeneren geïntroduceerd.
 • Hoofdstuk 2 gaat over de spelers, over politieke partijen en ideologieën.
 • Hoofdstuk 3 tot en met 6 zijn vier thematische hoofdstukken over de bekende domeinen van de samenleving, met elk eenzelfde opbouw:
     • § 1: inleiding op het hoofdstuk, historische ontwikkeling met achterliggend dilemma
     • § 2: een praktische uitleg van toepasselijke artikelen uit de Grondwet
     • § 3: de toekomst en het debat over de verzorgingsstaat, pluriforme samenleving, parlementaire democratie of de rechtsstaat waarbij we steeds één probleem analyseren aan de hand van het redeneerschema uit hoofdstuk 1.
    • Hoofdstuk 7 gaat over de Europese Unie en kent een vergelijkbare opbouw als de hoofdstukken 3 t/m 6.

    Maatschappijleer voor VMBO

    Seneca heeft de methode voor vmbo maatschappijleer helemaal opnieuw ontwikkeld. We zijn in gesprek gegaan met leerlingen en docenten om zo de behoeften van vmbo-leerlingen nog beter in kaart te brengen. Speciale aandacht hebben we besteed aan de vormgeving, waarbij een aantrekkelijke én rustige uitstraling het uitgangspunt is. Wat ons betreft is dat zeker geslaagd!


    Maatschappijleer voor VWO

    De methode maatschappijleer van Seneca voor het vwo bevat enkele sterke verbeteringen speciaal voor verschillende vwo leerlingen. In deze korte video licht auteur Lennart Schra de vernieuwingen toe en ook welke sterke punten van de methode behouden bleven.

    Overstapservice Seneca Burgerschap

    Hoe stap ik over naar een andere methode zonder dat het me te veel tijd kost?’ Voor docenten met die vraag biedt Seneca Burgerschap een kosteloze overstapservice aan. Als collega-docenten willen we het je zo makkelijk mogelijk maken om onze methoden snel in de les te kunnen gebruiken.

    Als je je aanmeldt, neemt een docent die met Seneca werkt contact met je op voor een soepele overstap. Juist met onze ervaring in de lespraktijk begrijpen we hoe prettig het is om snel de voordelen van het werken met Seneca te ervaren en inzicht te krijgen in de methode.

    Neem contact op met ons Servicehuis via het onderstaande contactformulier en geef je gegevens aan ons door. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

    Aanmelden doe je zo

    Toetsenbank

    Digitale Methoden

    LessonUP

    Video's

    Bezoek onze webshop

    Bezoek de Toetsenbank