Seneca MAW Module Pedagogiek - Module


Artikelnummer: SEN6005
ISBN: 9789492716545
Editie: 2022
Soort: Module

€ 14,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Pedagogiek & maatschappijwetenschappen

Een moduleboekje over de vervolgopleiding pedagogiek. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Geschikt voor oriëntatie op een studie pedagogiek.

Wil je weten 'wat je kunt' met een opleiding of studie pedagogiek (hbo of universitair)? Of heb je in je eindexamenpakket havo of vwo maatschappijwetenschappen en lijkt de context van pedagogische vraagstukken je vooral interessant? Mooi! In dit boekje kan je kennismaken met pedagogiek, een vak dat je aandacht trekt, maar niet in het voorgezet onderwijs wordt gegeven. En als je schoolexamens maatschappijwetenschappen doet, kun je je daarop voorbereiden door je kennis van hoofd- en kernconcepten toe te passen op een pedagogische context

Dit boekje is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 1 maak je kennis met pedagogiek en verschillende benaderingen van pedagogische vraagstukken. Zie dit hoofdstuk als verkenning van een 'spel' met eigen 'spelregels'. De ecologische benadering wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt, de ander benadering zul je herkennen in de opdrachten bij volgende hoofdstukken.
  • In hoofdstuk 2 staan de 'spelers' of actoren centraal. bij pedagogische vraagstukken kun je denken aan kinderen, ouders en andere opvoeders. Maar vergeet de overheid niet. De overheid stelt kaders onder meer met wet-en regelgeving. In dit hoofdstuk ga je concreet aan de slag met opvoedingsstijlen en kijk je naar situaties waarin pedagogische professionals naast of in plaats van ouders een rol spelen in de zorg voor en begeleiding van jongeren.
  • In hoofdstuk 3 krijg je zicht op één 'speelveld', dat van het onderwijs. Jij volgt al 12-14 jaar onderwijs en hebt zelf het nodige inzicht gekregen in hoe onderwijs werkt. Wanneer zijn pedagogische kennis, inzicht en tact in het onderwijs nodig? En is het wijs iedereen welkom te heten o dezelfde school, ongeacht leer- of gedragsproblemen? Of moet er speciaal onderwijs blijven?
  • In hoofdstuk 4 staan twee maatschappelijke vraagstukken centraal: vluchtelingenproblematiek en armoedebestrijding. Verander er iets in de oplossingsrichtingen als je deze vraagstukken ook bekijkt door een pedagogische bril?
  • In ieder hoofdstuk maak je kennis met professionals die pedagogiek studeerden of een opleiding volgde met een flinke dosis pedagogiek erin. Wil jij één van hen worden? Achterin dit boekje staat een overzicht van opleidingen waarin pedagogiek een rol speelt en die je met een havo- of vwo-diploma op zak kunt gaan volgen.

Een moduleboekje over de vervolgopleiding pedagogiek. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Geschikt voor oriëntatie op een studie pedagogiek.

Auteurs: José Baars, Geanne Geurts en Suzan Wietsma