Seneca Totaalpakket TTO Soc. Stud. vmbo - LiFo


Artikelnummer: SEN9600
ISBN: 9789492716514
Editie: 1e Editie
Soort: LiFo
Verkrijbaarheid: Leverbaar

€ 39,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Digitale licentie en leerwerkboek voor methode maatschappijleer tweetalig mavo (tto). Concepten van maatschappijleer worden per hoofdstuk toegelicht en uitgewerkt in relevante contexten die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en discussies.

De methode is toegankelijk geschreven, zodat leerlingen zelfstandig de stof kunnen begrijpen en direct meegenomen worden in discussies die regelmatig in het nieuws zijn. De concepten in de ene context kunnen dan ook in andere contexten herkend worden. Andere contexten kunnen dus aangeboden worden door de docent in de les, waardoor de leerlingen een breder beeld krijgen van de wereld.

Er wordt doorgaans vooral gesproken over Nederlandse contexten, maar regelmatig wordt ook een vergelijking gemaakt met het buitenland, zodat leerling ook op dit vlak een breder perspectief krijgen, de wereld om hen heen beter gaan begrijpen en inzien dat concepten in meerdere contexten te herkennen zijn.

Inhoud van de methode

De opbouw in de hoofdstukken van het boek is bewust gekozen, zodat er een opbouw in de stof door het jaar heen plaatsvindt. Gestart wordt met kijken naar wat maatschappelijke vraagstukken eigenlijk zijn, met een koppeling naar media. Daarna volgen twee hoofdstukken waarin de pluriforme samenleving en de verzorgingsstaat worden toegelicht. Deze beide hoofdstukken worden daarna vanuit de politiek bekeken in het vierde hoofdstuk. De drie laatste hoofdstukken behandelen elk één de machten van de Trias Politica. Na een start met de vraag wat de Trias Politica eigenlijk is wordt eerst de rechterlijke, dan de wetgevende en tot slot de uitvoerende macht behandeld. Aan het eind wordt er weer samenhang aangebracht en wordt gekeken naar hoe de drie machten met elkaar te maken hebben.

De opdrachten aan het eind van elke paragraaf in deze methode zijn heel gevarieerd. In het fysieke boek staan onder andere tekstverkenners en opdrachten (met bronnen) om stof te verwerken en te leren toepassen. Ook worden leerlingen uitgedaagd zelf actief en creatief na te denken over maatschappelijke vraagstukken.