Seneca MAW HAVO lesboek softcover - Lesboek


Artikelnummer: SEN1201
ISBN: 9789492716439
Editie: 2
Soort: Lesboek
Verkrijgbaarheid: Leverbaar

€ 32,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Bij maatschapppijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. Het gaat daarbij onder andere over vragen zoals:

 • Hoe worden mensen gevormd tot leden van een samenleving?
 • Hoe zijn mensen in een samenleving met elkaar verbonden?
 • Hoe blijft een samenleving bij elkaar?
 • Wat voor rol spelen landen, organisaties en multinationale bedrijven in mondiale politiek?
 • Welk veranderingsprocessen spelen de afgelopen 5, 50 of 500 jaar een rol?

Net als bij maatschappijleer nemen we de politiek en samenleving onder de loep. Dat is ons gezamenlijk studieobject. Maar bij maatschappijleer word je burgerschap aangeleerd en word je politiek gesocialiseerd. Ook leer je hoe Nederland is ingericht en hopelijk leer je ook nog debatteren, van gedachten te wisselen en een onderbouwde mening vormen.

Bij maatschappijwetenschappen kijken we meer analytisch naar het gedragen van groepen mensen. Bij dit vak ga je juist onderzoeken hoe de samenleving werkt en leer je dat menselijk samenleven allerlei patronen kent. Je doet dat met een soort gereedschap die we concepten (begrippen) noemen. Deze manier van kijken en proberen te verklaren wat er om je heen en in het nieuws gebeurt., maakt het vak leuk maar niet meteen gemakkelijk. Daarom starten we in dit boek een reis waarmee je het menselijk samenleven beter kunt begrijpen.

Dit lesboek bevat alle verplichte onderdelen van het eindexamen: maatschappelijke verhoudingen in de wereld, natievorming, de wording van de moderne samenleving en politiek. Tevens worden alle hoofd- en kernconcepten behandeld. Bij het lesboek hoort een opdrachtenboek met leuke en leerzame oefeningen. Maatschappijwetenschappen is een toepassingsvak dus oefenen is niet alleen gewenst maar noodzakelijk.

  De grootste verbeteringen bij de tweede druk MAW zijn:

  • gebaseerd op de concept syllabi voor eindexamenjaar 2023 havo en 2024 vwo. Deze syllabi worden in juni 2021 gepubliceerd door CvTE. Hoewel het om ‘klein onderhoud’ gaat zijn de teksten van de syllabi beter qua specifieke uitleg en daarom ook onze teksten in de lesboeken;
  • één lesboek voor alle leerjaren havo en één lesboek voor alle leerjaren vwo;
  • duidelijk verschil in stijl havo en vwo;
  • betere voorbeelden voor vwo (‘uit je bubbel’) en voor havo (aansluiten bij leefwereld leerling);
  • geen historische lijn;
  • onderzoeksbegrippen in apart hoofdstuk;
  • paradigma’s vwo in apart hoofdstuk;
  • minder hoofdstukken en meer ruimte voor eigen invulling lesplanning waaronder de modules die in ontwikkeling zijn(*);
  • sterk verbeterde opdrachten en teksten;
  • meer gevarieerde opdrachten met kortere bronnen en scherpere vragen, debattraining en LOB.

  Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video's. Kijk op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.

  Categorie {category_name}