Seneca MASK vmbo KGT Pluriforme Samenleving - LiFo


Artikelnummer: SEN5502D
ISBN: 9789492716774
Editie: 1e Editie
Soort: LiFo
Verkrijbaarheid: Leverbaar vanaf juli 2024

€ 19,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Combinatiepakket digitale methode en leerwerkboek maatschappijkunde - pluriforme samenleving

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methode van Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maatschappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

  • Korte teksten op het niveau van leerlingen
  • Teksten die aansluiten bij de leefwereld van leerlingen
  • Aantrekkelijk en ondersteunend beeldgebruik
  • Afwisselende en uitdagende opdrachten
  • Aandacht voor loopbaanoriëntatie

Dit leerwerkboek gaat over de pluriforme samenleving. We beginnen in de eerste 4 hoofdstukken dicht bij de leerling. Dat doen we door herkenbare contexten te schetsen over het belang en de functies van werk en de rol van mensen en groepen.

We sluiten deze 4 hoofdstukken af met een stelling van de DebatUnie over verplicht logeren bij een gezin met een andere cultuur.

In hoofdstuk 5 tot en met 8 gaan we meer in op de samenleving en de rol van de overheid. Ook maken we vergelijkingen met andere samenlevingen.

We sluiten dat af met een stelling over het dragen van symbolen door politie-agenten. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.