Seneca MAW VWO deel 3 - Opdrachtenboek


Artikelnummer: SEN3104
ISBN: 9789492716422
Editie: 2e Editie
Soort: Opdrachtenboek

€ 16,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoor, noemen we de samenleving, de maatschappij. In het lesboek lees je er veel meer over.

In dit opdrachtenboek deel 3 kun je oefenen met het toepassen van de kennis die je in het lesboek bij hoofdstuk 10 tot en met 12 hebt geleerd. Maatschappijwetenschappen (MAW) is niet alleen kennis leren maar die kennis ook gebruiken om maatschappelijke vraagstukken te analyseren, om te redeneren en om adviezen te geven. Daarom is dit opdrachten boek zo nuttig.

De volgende examenonderwerpen worden behandeld: natievorming (examenstof domein D binding), modernisering (domein E verandering) en machtsverhoudingen in de wereld (domein C verhouding). Opdrachten in dit boek vervullen verschillende functies:

  • Opdrachten in dit boek vervullen verschillende functies:
  • Tekstverkenners waarmee je de theorie uit het lesboek leert
  • Theorievragen en toepassingsvragen beantwoorden op verschillende moelijkheidsniveaus
  • Probleemoplossing waarbij je leert redeneren met uitdagende problemen
  • Onderzoeksvaardigheden trainen
  • Argumentatievaardigheden ontwikkelen

De afwisseling in onderwerpen (contexten) en de verschillende opdrachten helpen je om de theorie en begrippen (concepten) toe te passen en te leren. En tegelijkertijd gebruik je de concepten als gereedschap om de contexten beter te begrijpen. Dit wordt de concept-context benadering genoemd en is de basis van de manier van leren en toetsen binnen het vak maatschappijwetenschappen.

Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video’s. Kijk eens op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.