Seneca MAW VWO deel 1 - Opdrachtenboek


Artikelnummer: SEN3102
ISBN: 9789492716408
Editie: 2e Editie
Soort: Opdrachtenboek

€ 16,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

De grootste verbeteringen bij de tweede druk MAW zijn:

  • gebaseerd op de concept syllabi voor eindexamenjaar 2023 havo en 2024 vwo. Deze syllabi worden in juni 2021 gepubliceerd door CvTE. Hoewel het om ‘klein onderhoud’ gaat zijn de teksten van de syllabi beter qua specifieke uitleg en daarom ook onze teksten in de lesboeken;
  • één lesboek voor alle leerjaren havo en één lesboek voor alle leerjaren vwo;
  • duidelijk verschil in stijl havo en vwo;
  • betere voorbeelden voor vwo (‘uit je bubbel’) en voor havo (aansluiten bij leefwereld leerling);
  • geen historische lijn;
  • onderzoeksbegrippen in apart hoofdstuk;
  • paradigma’s vwo in apart hoofdstuk;
  • minder hoofdstukken en meer ruimte voor eigen invulling lesplanning waaronder de modules die in ontwikkeling zijn(*);
  • sterk verbeterde opdrachten en teksten;
  • meer gevarieerde opdrachten met kortere bronnen en scherpere vragen, debattraining en LOB.

Op de achterkant van de omslag:

Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. In het lesboek lees je er veel meer over.

In dit opdrachtenboek deel 1 kun je oefenen met het toepassen van de kennis die je in het lesboek bij hoofdstuk 1 tot en met 5 hebt geleerd. Maatschappijwetenschappen (MAW) is niet alleen kennis leren maar die kennis ook gebruiken om maatschappelijke vraagstukken te analyseren, om te redeneren en om adviezen te geven. Daarom is dit opdrachtenboek zo nuttig.

Opdrachten in dit boek vervullen verschillende functies:
Tekstverkenners waarmee je op een creatieve manier de theorie uit het lesboek leert
• Theorievragen en toepassingsvragen beantwoorden op verschillende moeilijkheidsniveaus
• Probleemoplossing waarbij je een oplossing ontwikkelt voor uitdagende problemen
• Onderzoeksvaardigheden trainen
• Argumentatievaardigheden ontwikkelen.

De afwisseling in onderwerpen (contexten) en de verschillende opdrachten helpen je om de theorie en begrippen (concepten) toe te passen en te leren. En tegelijkertijd gebruik je de concepten als gereedschap om de contexten beter te begrijpen. Dit wordt de concept-contextbenadering genoemd en is de basis van de manier van leren en toetsen binnen het vak maatschappijwetenschappen. Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video’s. Kijk eens op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.