Seneca MAW HAVO deel 2 - Opdrachtenboek


Artikelnummer: SEN1103
ISBN: 9789492716392
Editie: 2e Editie
Soort: Opdrachtenboek

€ 16,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. In het lesboek lees je er veel meer over.

In dit opdrachtenboek deel 2 kun je oefenen met het toepassen van de kennis die je in het lesboek bij hoofdstuk 6 tot en met 9 hebt geleerd. Maatschappijwetenschappen (MAW) is niet alleen kennis leren maar die kennis ook gebruiken om maatschappelijke vraagstukken te analyseren, om te redeneren en om adviezen te geven. Daarom is dit opdrachtenboek zo nuttig.

De volgende examenonderwerpen worden behandeld: politieke besluitvorming, samenlevingsvormen, maatschappelijke verschillen en veiligheid.

Opdrachten in dit boek vervullen verschillende functies:
• Tekstverkenners waarmee je op een creatieve manier de theorie uit het lesboek leert
• Theorievragen en toepassingsvragen beantwoorden op verschillende moeilijkheidsniveaus
• Probleemoplossing waarbij je een oplossing ontwikkelt voor uitdagende problemen
• Onderzoeksvaardigheden trainen
• Argumentatievaardigheden ontwikkelen.

De afwisseling in onderwerpen (contexten) en de verschillende opdrachten helpen je om de theorie en begrippen (concepten) toe te passen en te leren. En tegelijkertijd gebruik je de concepten als gereedschap om de contexten beter te begrijpen. Dit wordt de concept-contextbenadering genoemd en is de basis van de manier van leren en toetsen binnen het vak maatschappijwetenschappen.

Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video’s. Kijk eens op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.