Seneca Maat. VWO (4e ed.) - Lesboek

Maatschappijleer vwo is op 15 februari gepubliceerd op de docentendag NVLM

Wanneer is een samenleving gelukkig?

Welke ideale samenleving kunnen we samen bedenken? Door de loop van de geschiedenis is daar al vaak over nagedacht. Hoeveel vrijheid mogen en moeten burgers hebben? Hoeveel gelijkheid is wenselijk? Hoe kunnen mensen verbonden blijven? En hoe bieden we zoveel mogelijk burgers zoveel mogelijk kans op geluk?

In deze onderwijsmethode voor maatschappijleer staat het filosofische en politieke debat rondom maatschappelijk geluk centraal. De eerste drie hoofdstukken zijn bedoeld als basis voor de rest van de methode. Met de bagage in die hoofdstukken kunnen leerlingen het debat rondom maatschappelijke problemen analyseren. Met behulp van de samenlevingsdilemma’s zijn ze bovendien in staat het debat nu en in de toekomst steeds tot de kern terug te brengen.

De vier domeinen van maatschappijleer worden in de hoofdstukken 4 tot en met 7 behandeld. Deze kennen een vergelijkbare opbouw en kunnen in willekeurige volgorde behandeld worden. In het laatste hoofdstuk komt de zoektocht naar een ideale samenleving en het streven naar maatschappelijk geluk samen met een gedegen hoofdstuk over Europese samenwerking.

Seneca kiest voor een betekenisvolle didactische lijn waarbij leerlingen vooral worden uitgedaagd om te denken, niet om te stampen. Seneca is een uitgeverij van en voor docenten met als motto: ‘Niet voor de school maar voor het leven leren wij’.

De auteurs en ontwerpers hebben de ervaringen van de maatschappijwetenschappen methode verwerkt in de methode voor maatschappijleer

Nieuwsgierig? Bestudeer de bladerbare PDF waarin o.a. te zien is:

 • … dat maatschappelijk geluk de rode draad is in de methode;
 • … dat alle eindtermen van het vak zijn verwerkt;
 • … dat dilemma’s bij Seneca centraal staan;
 • … dat elk hoofdstuk een duidelijke inleiding en samenvatting kent;
 • … dat de teksten kort en krachtig zijn zonder uitweidingen;
 • … dat de concept-context benadering en analysevaardigheden centraal staan;
 • … dat deze didactiek stapsgewijs en betekenisgericht is opgebouwd;
 • … dat ook Europese samenwerking een volwaardige plaats kent in Seneca.

De methode Seneca wil leerlingen hun eigen waarden laten ontdekken door middel van het waardenlogboek

Bestelgegevens methode

 • Seneca maatschappijleer vwo lesboek 4e Editie € 29,99 (huurprijs ongeveer € 11,25 per jaar) ISBN 9789492716033.
 • Seneca maatschappijleer vwo opdrachtenboek 4e Editie € 19,99 (huurprijs ongeveer € 7,50 per jaar) ISBN 9789492716040. Geen werkboek dat jaarlijks vervangen moet worden maar een full colour opdrachtenboek, net als bij veel andere vakken.
 • Wilt u meedoen met de ontwikkeling van de digitale methode en uw leerlingen gratis toegang geven tot het dan ontwikkelde materiaal? Neem dan contact met ons op via e-mail.
Artikelnummer: SEN3257
ISBN: 9789492716033
Editie: 4e Editie
Soort: Lesboek

€ 29,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.