Seneca Maat. havo/vwo lwb (integraal gebonden) - Leerwerkboek


Artikelnummer: SEN3301
ISBN: 9789083394978
Editie: 5e editie
Soort: Leerwerkboek
Verkrijbaarheid: Leverbaar vanaf juni 2024

€ 49,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Leerwerkboek voor methode maatschappijleer havo/vwo. Het leerwerkboek is een duurzaam, gebonden editie.

Bondige teksten die passen bij de leefwereld van leerlingen en helpen de politiek en samenleving beter te begrijpen.

De methode is toegankelijk geschreven, zodat leerlingen zelfstandig de stof kunnen begrijpen. Voor docenten biedt dit de mogelijkheid in de les meer aandacht te besteden aan de actualiteit. De inhoud en opbouw van Seneca zijn daar geschikt voor. In het eerste hoofdstuk leren leerlingen eenvoudige manieren om de actualiteit beter te begrijpen. Vervolgens leren we hen denken in de dilemma’s die het fundament zijn onder de verzorgingsstaat, pluriforme
samenleving, parlementaire democratie en verzorgingsstaat. Die domeinen komen daarna in bod en kunnen in willekeurige volgorde behandeld worden.

De opdrachten in deze methode zijn heel gevarieerd. In het fysieke boek staan onder andere tekstverkenners en bekendere opdrachten met bronnen om maatschappelijke vraagstukken te analyseren. Zo legt de leerling een basis om de samenleving te begrijpen. Daarbij moeten leerlingen ook zelf actief en creatief nadenken over die vraagstukken. In de digitale methode bieden we nog meer aan.

In onze digitale methode staat de theorie uit het boek, aangevuld met video’s en weblinks. Leerlingen kunnen digitaal opdrachten maken, antwoorden controleren en begrippen en concepten trainen. Als docent kunt u de voortgang volgen. Onze digitale methoden zijn een
aanvulling op het fysieke boek, met extra oefeningen en verwijzingen om leerlingen te helpen de stof beter te begrijpen. Ook kunnen we zo actuele opdrachten maken die niet in een fysiek boek kunnen staan. Zo bieden we kansen voor meer kennis, inzicht en motivatie bij leerlingen.

Inhoud van de methode

De methode bevat zeven hoofdstukken met elk drie paragrafen:

 • Hoofdstuk 1 gaat over het speelveld, over maatschappelijke problemen en conflicten in de samenleving met eenvoudige basisbegrippen als actoren, waarden, belangen en maatschappelijke problemen. Hierin wordt ook maatschappelijk redeneren geïntroduceerd.
 • Hoofdstuk 2 gaat over de spelers, over politieke partijen en ideologieën.
 • Hoofdstuk 3 tot en met 6 zijn vier thematische hoofdstukken over de bekende domeinen van de samenleving, met elk eenzelfde opbouw:
     • § 1: inleiding op het hoofdstuk, historische ontwikkeling met achterliggend dilemma
     • § 2: een praktische uitleg van toepasselijke artikelen uit de Grondwet
     • § 3: de toekomst en het debat over de verzorgingsstaat, pluriforme samenleving, parlementaire democratie of de rechtsstaat waarbij we steeds één probleem analyseren aan de hand van het redeneerschema uit hoofdstuk 1.
    • Hoofdstuk 7 gaat over de Europese Unie en kent een vergelijkbare opbouw als de hoofdstukken 3 t/m 6