Kinderhulp

De inrichting van de verzorgingsstaat hebben we concreet gemaakt met Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen met hen hebben we een les gemaakt over armoede onder jongeren. In Nederland groeit één op de twaalf jongeren daarin op. Met leerlingen willen hier over nadenken in relatie tot de verzorgingsstaat en het welzijnsdilemma. De les is hier te downloaden.


Categorie