Seneca maw VWO deel 1 - Opdrachtenboek

De Seneca maatschappijwetenschappen vwo methode bestaat uit 3 delen van elk 2 boeken, verhuurbaar bij de boekenleveranciers. Deel 1 is bestemd voor vwo4, deel 2 voor vwo5, deel 3 voor vwo6.

  • Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 1: inleiding, ISBN 9789081292375
  • Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek deel 1, ISBN 9789081292399
  • Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 2: verandering, ISBN 9789492630124
  • Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek deel 2, ISBN 9789492630018
  • Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 3: de 21e eeuw, ISBN 9789492630025
  • Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek deel 3, ISBN 9789492630032

In deel 1 van het opdrachtenboek voor Seneca maatschappijwetenschappen leren vwoleerlingen
de eerste begrippen en vaardigheden van het vak middels gevariëerde opdrachten.
Deze opdrachten kennen de opbouw richting hogere denkvaardigheden zoals beoogd door
de concept/context-benadering.

Opdrachten zijn ontwikkeld door een team met verschillende interesses en ervaring en leverden
daarom een veelheid van verschillende opdrachten op die leerlingen zelfstandig kunnen
verwerken. De opdrachten trainen kennis en vaardigheden met als einddoel het eindexamen.
De Seneca methode kenmerkt zich door de didactische opbouw. Dat betekent dat het
geleerde in hoofdstuk 1 ook wordt bevraagd in hoofdstuk 2 en verder. We leren immers niet
voor de volgende toets, maar voor het leven en het vervolgonderwijs.

In dit deel 1 wordt lesstof uit het lesboek verwerkt met behulp van verschillende vragen.
Het gaat o.a. om de kernconcepten identiteit, socialisatie, groepsvorming, sociale cohesie en
cultuur. In deel 2 en 3 van deze methode komen de andere kernconcepten en vaardigheden
aan bod.

Dit opdrachtenboek is in kleur en fraai vormgegeven. Het is de bedoeling dat leerlingen er
een schriftje naast gebruiken zodat het boek kan worden hergebruikt door andere leerlingen.
Doelgroep van dit opdrachtenboek is vwo4.

Artikelnummer: SEN3002
ISBN: 9789081292399
Editie: 1e Editie
Soort: Opdrachtenboek

€ 19,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}