Seneca maw VWO deel 1 - Lesboek

In deel 1 van Seneca maatschappijwetenschappen maakten leerlingen kennis met de eerste
begrippen en vaardigheden van het vak. Ook in dit deel zijn de leerteksten kort en krachtig
geschreven, zijn de beelden functioneel en is de vormgeving aantrekkelijk.

In deel 2 worden alle kernconcepten van het vak behandeld, alsmede de veranderingsprocessen
in de vraagstukken rondom welvaart, binding, verhouding en vorming. Aan de hand
van een snelle schets van de wereldgeschiedenis worden de belangrijkste ontwikkelingen in
het menselijk samenleven duidelijk. Bij het vak maatschappijwetenschappen gaat het onder
andere over vragen zoals:

  • Op welke wijze worden mensen tot wie zij (denken te) zijn?
  • Waarom gaan mensen bindingen met elkaar aan?
  • Hoe blijft een samenleving bij elkaar?
  • Welke veranderingsprocessen spelen de afgelopen 5, 50 of 500 jaar een rol?

In deel 3 worden vraagstukken en uitdagingen behandeld die belangrijk zijn voor het
samenleven van mensen in de 21e eeuw. Bij het lesboek hoort een opdrachtenboek waarin op
passende wijze wordt geoefend met zogeheten concept-contextvragen. Zo worden leerlingen
op een leuke en leerzame manier klaar gestoomd voor het eindexamen.

Artikelnummer: SEN3001
ISBN: 9789081292375
Editie: 1e Editie
Soort: Lesboek

€ 24,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}