Seneca maw HAVO deel 2 - Lesboek

Deel 2 van deze onderwijsmethode bouwt voort op wat havoleerlingen in deel 1 hebben
geleerd. In deel 1 leerden leerlingen onder andere alle kernconcepten, hoofdconcepten en
onderzoeksbegrippen. Deze keren terug in dit deel maar nu worden specifiek de eindtermen
van de syllabus maatschappijwetenschappen behandeld:

  • Vorming (samenlevingsvormen) in hoofdstuk 12;
  • Verhouding (maatschappelijke verschillen) in hoofdstuk 13;
  • Binding (veiligheid) in hoofdstuk 14.

Verandering is geen onderdeel van het eindexamen maar wel van het schoolexamen. De
kernconcepten van Verandering zoals rationalisering en individualisering komen ook in dit deel
terug. Als in een hoofdstuk een kernconcept of hoofdconcept voor het eerst wordt genoemd,
wordt ook meteen de definitie in de kantlijn gepresenteerd. Zo kan hoofdstuk 12, 13 of 14 in
willekeurige volgorde worden behandeld.

Deel 2 start echter met Politiek en Prinsjesdag (hoofdstuk 11). Dat hoofdstuk vormt de basis
voor de laatste paragrafen van hoofdstuk 12, 13 en 14 waarin het overheidsbeleid rondom
samenlevingsvormen, maatschappelijke verschillen en veiligheid wordt bestudeerd. Leerlingen
leren daarom in hoofdstuk 11 ook de drie (verplichte) ideologieën kennen en kunnen
beleidsadviezen opstellen met behulp van zogeheten zandlopermodellen (niet verplicht maar
wel nuttig).

Deel 1 van de methode is geen noodzaak naast dit deel 2. Het bijbehorende opdrachtenboek
en de aan te bieden oefeningen via de Online Portal zijn wel noodzaak
om voorbereid te zijn op het eindexamen.

Artikelnummer: SEN1003
ISBN: 9789492630131
Editie: 1e Editie
Soort: Lesboek

€ 24,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}