Toetsenbank Mens & Maatschappij en lidmaatschap community 2023/24 (5 docenten)

Jaarlijkse licentie voor de toetsenbank mens & maatschappij en community. Met docentenhandleidingen, toetsen, antwoorden bij de vragen. 
Een account geeft toegang aan 5 docenten behorende bij dezelfde locatie. Iedere docent krijgt eigen inloggegevens.

De Seneca Toetsenbank is een jaarlijkse licentie waarmee u lid wordt van de Seneca community. Dat betekent persoonlijke ondersteuning wanneer nodig en gewenst en vooral deelname aan een netwerk van collega's die elkaar voeden met lesplannen en toetsen. De inkomsten van de Toetsenbank gaan namelijk naar het vergoeden van docenten die materiaal aanleveren. Zo bouwen we samen aan leuke en leerzame lessen en kost de lesvoorbereiding minder tijd. Ideaal als u als docent in een kleine sectie werkt.


Artikelnummer: SEN-ToetsenbankM&M
ISBN: 9789492716729
Editie: 23/24

€ 19,99

Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Toetsenbank en lidmaatschap community 2023/24 (5 docenten)

Jaarlijkse licentie voor de toetsenbank en community. Met docentenhandleidingen, toetsen, antwoorden bij de vragen en simulatiespelen.
Een account geeft toegang aan 5 docenten behorende bij dezelfde locatie. Iedere docent krijgt eigen inloggegevens.

De Seneca Toetsenbank is een jaarlijkse licentie waarmee u lid wordt van de Seneca community. Dat betekent persoonlijke ondersteuning wanneer nodig en gewenst en vooral deelname aan een netwerk van collega's die elkaar voeden met lesplannen en toetsen. De inkomsten van de Toetsenbank gaan namelijk naar het vergoeden van docenten die materiaal aanleveren. Zo bouwen we samen aan leuke en leerzame lessen en kost de lesvoorbereiding minder tijd. Ideaal als u als docent in een kleine sectie werkt.

Op de Toetsenbank zijn toetsen en praktische opdrachten te vinden, alsmede antwoorden op de vragen in de opdrachtenboeken van Seneca. Ook het inmiddels steeds bekendere VN-simulatiespel is er te downloaden en te gebruiken mits u lid bent van de Seneca community.

Artikelnummer: SEN-Toetsenbank
ISBN: 9789492716743
Editie: 23/24

€ 59,99

Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Nomade M&M havo/vwo deel 1 - LiFo

Digitale licentie en leerwerkboek voor mens & maatschappij onderbouw havo/vwo voor aardrijkskunde, economie en geschiedenis. Vanuit een chronologische structuur komen de kerndoelen aan bod

Artikelnummer: SEN8101
ISBN: 9789492716613
Editie: 1e Editie
Soort: LiFo
Verkrijbaarheid: Leverbaar

€ 34,95


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Nomade M&M vmbo-tl/havo deel 1 - LiFo

Digitale licentie en leerwerkboek voor mens & maatschappij onderbouw vmbo-t/havo.

Nomade is de onderwijsmethode voor Mens & Maatschappij waar vakoverstijgende thema's bij aardrijkskunde, geschiedenis en economie de onderwerpen vormen.

Een nomade trekt rond om in zijn levensonderhoud te voorzien. Nomaden zijn een eeuwenoud verschijnsel, maar bestaan vandaag de dag nog steeds. Om te kunnen overleven moet de nomade een brede en inclusieve kennis hebben van de wereld om hem heen. Hij reist van plek naar plek en weet als geen ander hoe belangrijk het is om in evenwicht te zijn met de natuur, omdat hij van de natuur afhankelijk is voor zijn levensonderhoud.

De nomade moet een brede kennis hebben van de wereld, haar geschiedenis en ontwikkelingen door de eeuwen heen. Wanneer de nomade in een nieuwe omgeving, een nieuwe leefwereld komt, moet hij open staan voor nieuwe inzicht om te kunnen overleven.

Deze inzichten komen vanuit diverse kanten en bieden een brede invalshoek. Voor de leerling, op zijn manier ook een nomade die begonnen is aan een levensreis en die vanuit verschillende invalshoeken kennis moet vergaren, biedt de onderwijsmethode Nomade informatie uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Maar ook burgerschap en kunst worden door de nomade toegepast. De opdrachten die uit de lesstof voortvloeien zijn niet alleen bedoeld om de kennis te toetsen, maar richten zich ook op de praktijk van alle dag.

De auteurs van Nomade Mens & Maatschappij vinden het van groot belang om kennis te integreren, net zoals de nomade alle kennis en informatie moet samenpakken om verder te kunnen op reis.

Artikelnummer: SEN8400
ISBN: 9789492716675
Editie: 1e Editie
Soort: LiFo
Verkrijbaarheid: Leverbaar vanaf mei 2023

€ 34,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Nomade M&M havo/vwo deel 2 - LiFo

Digitale licentie en leerwerkboek voor mens & maatschappij onderbouw havo/vwo.

Nomade is de onderwijsmethode voor Mens & Maatschappij waar vakoverstijgende thema's bij aardrijkskunde , geschiedenis en economie de onderwerpen vormen.  Vanuit een chronologische structuur komen de kerndoelen aan bod.

Een nomade trekt rond om in zijn levensonderhoud te voorzien. Nomaden zijn een eeuwenoud verschijnsel, maar bestaan vandaag de dag nog steeds. Om te kunnen overleven moet de nomade een brede en inclusieve kennis hebben van de wereld om hem heen. Hij reist van plek naar plek en weet als geen ander hoe belangrijk het is om in evenwicht te zijn met de natuur, omdat hij van de natuur afhankelijk is voor zijn levensonderhoud.

De nomade moet een brede kennis hebben van de wereld, haar geschiedenis en ontwikkelingen door de eeuwen heen. Wanneer de nomade in een nieuwe omgeving, een nieuwe leefwereld komt, moet hij open staan voor nieuwe inzichten om te kunnen overleven.

Deze inzichten komen vanuit diverse kanten en bieden een brede invalshoek. Voor de leerling, op zijn manier ook een nomade die begonnen is aan de levensreis en die vanuit verschillende invalshoeken kennis moet vergaren, biedt de onderwijsmethode Nomade informatie uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Maar ook burgerschap en kunst worden door de nomade toegepast. De opdrachten die uit de lesstof voortvloeien zijn niet alleen bedoeld om de kennis te toetsen, maar richten zich ook op de praktijk van alle dag.

De auteurs van Nomade Mens & Maatschappij vinden het van groot belang om kennis te integreren, net zoals de nomade alle kennis en informatie moet samenpakken om verder te kunnen op reis.

Artikelnummer: SEN8102
ISBN: 9789492716637
Editie: 1e Editie
Soort: LiFo
Verkrijbaarheid: Leverbaar vanaf mei 2023

€ 34,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca Totaalpakket Maat. havo/vwo - LiFo

Digitale licentie en leerwerkboek voor methode maatschappijleer havo/vwo. Bondige teksten die passen bij de leefwereld van leerlingen en helpen de politiek en samenleving beter te begrijpen.

De methode is toegankelijk geschreven, zodat leerlingen zelfstandig de stof kunnen begrijpen. Voor docenten biedt dit de mogelijkheid in de les meer aandacht te besteden aan de actualiteit. De inhoud en opbouw van Seneca zijn daar geschikt voor. In het eerste hoofdstuk leren leerlingen eenvoudige manieren om de actualiteit beter te begrijpen. Vervolgens leren we hen denken in de dilemma’s die het fundament zijn onder de verzorgingsstaat, pluriforme
samenleving, parlementaire democratie en verzorgingsstaat. Die domeinen komen daarna in bod en kunnen in willekeurige volgorde behandeld worden.

De opdrachten in deze methode zijn heel gevarieerd. In het fysieke boek staan onder andere tekstverkenners en bekendere opdrachten met bronnen om maatschappelijke vraagstukken te analyseren. Zo legt de leerling een basis om de samenleving te begrijpen. Daarbij moeten leerlingen ook zelf actief en creatief nadenken over die vraagstukken. In de digitale methode bieden we nog meer aan.

In onze digitale methode staat de theorie uit het boek, aangevuld met video’s en weblinks. Leerlingen kunnen digitaal opdrachten maken, antwoorden controleren en begrippen en concepten trainen. Als docent kunt u de voortgang volgen. Onze digitale methoden zijn een
aanvulling op het fysieke boek, met extra oefeningen en verwijzingen om leerlingen te helpen de stof beter te begrijpen. Ook kunnen we zo actuele opdrachten maken die niet in een fysiek boek kunnen staan. Zo bieden we kansen voor meer kennis, inzicht en motivatie bij leerlingen.

Inhoud van de methode

De methode bevat zeven hoofdstukken met elk drie paragrafen:

Artikelnummer: SEN3300
ISBN: 9789492716590
Editie: 5e Editie
Soort: LiFo
Verkrijbaarheid: Leverbaar

€ 34,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Wat is er bijzonder aan de vernieuwing van Seneca voor maatschappijleer havo/vwo 2023?

Seneca Totaalpakket TTO Soc. Stud. vmbo - LiFo

Digitale licentie en leerwerkboek voor methode maatschappijleer tweetalig mavo (tto). Concepten van maatschappijleer worden per hoofdstuk toegelicht en uitgewerkt in relevante contexten die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en discussies.

De methode is toegankelijk geschreven, zodat leerlingen zelfstandig de stof kunnen begrijpen en direct meegenomen worden in discussies die regelmatig in het nieuws zijn. De concepten in de ene context kunnen dan ook in andere contexten herkend worden. Andere contexten kunnen dus aangeboden worden door de docent in de les, waardoor de leerlingen een breder beeld krijgen van de wereld.

Er wordt doorgaans vooral gesproken over Nederlandse contexten, maar regelmatig wordt ook een vergelijking gemaakt met het buitenland, zodat leerling ook op dit vlak een breder perspectief krijgen, de wereld om hen heen beter gaan begrijpen en inzien dat concepten in meerdere contexten te herkennen zijn.

Inhoud van de methode

De opbouw in de hoofdstukken van het boek is bewust gekozen, zodat er een opbouw in de stof door het jaar heen plaatsvindt. Gestart wordt met kijken naar wat maatschappelijke vraagstukken eigenlijk zijn, met een koppeling naar media. Daarna volgen twee hoofdstukken waarin de pluriforme samenleving en de verzorgingsstaat worden toegelicht. Deze beide hoofdstukken worden daarna vanuit de politiek bekeken in het vierde hoofdstuk. De drie laatste hoofdstukken behandelen elk één de machten van de Trias Politica. Na een start met de vraag wat de Trias Politica eigenlijk is wordt eerst de rechterlijke, dan de wetgevende en tot slot de uitvoerende macht behandeld. Aan het eind wordt er weer samenhang aangebracht en wordt gekeken naar hoe de drie machten met elkaar te maken hebben.

De opdrachten aan het eind van elke paragraaf in deze methode zijn heel gevarieerd. In het fysieke boek staan onder andere tekstverkenners en opdrachten (met bronnen) om stof te verwerken en te leren toepassen. Ook worden leerlingen uitgedaagd zelf actief en creatief na te denken over maatschappelijke vraagstukken.

Artikelnummer: SEN9600
ISBN: 9789492716514
Editie: 1e Editie
Soort: LiFo
Verkrijbaarheid: Leverbaar

€ 34,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca Totaalpakket TTO Soc. Stud havo/vwo - LiFo

This TTO (Bilingual Education) social studies method has been specially designed by experienced TTO teachers. It incorporates Content Language Integrated Learning (CLIL), which means that students not only gain insights into Dutch society but also enhance their English language proficiency. Going beyond the standard curriculum, we offer additional challenges by integrating philosophical elements. Students explore the questions posed by philosophers and connect them to the information in each chapter. Furthermore, the curriculum, designed with the TTO program in mind, places a strong emphasis on international aspects

The exercises in the textbook offer a diverse range of activities, including text explorations and assignments with sources for analyzing societal matters. These activities help students build a solid understanding of Dutch society while promoting active and creative thinking. Additionally, there are CLIL-specific assignments to enhance students' English language skills.

The curriculum comprises four chapters, each designed to offer students a thorough exploration of the fundamentals of Dutch society.

Chapter 1: Social Challenges and Fundamental Concepts. In this chapter, students develop a profound comprehension of societal challenges and conflicts, all while immersing themselves in key concepts that serve as the cornerstone for comprehending these issues. The primary goals of this chapter are to acquaint students with a range of fundamental terms and concepts, equipping them with the tools to analyze and comprehend social issues more effectively.

Chapter 2: The Concept of Rule of Law. This chapter places an emphasis on comprehending the fundamental principles of a constitutional state and their application within the Dutch context. Students will not only grasp the essence of a constitutional state but also acquire insight into the functioning of the legal system and its role in upholding justice and order. They will explore the potential and limitations of this system and delve into complex topics, such as the interplay between civil liberties and the rule of law. Furthermore, they will gain an understanding of how international influences and treaties impact the Dutch legal framework and how it aligns with legal systems in other nations.

Chapter 3: Parliamentary Democracy and International Politics. This chapter covers the core of parliamentary democracy and the dynamics of international politics. Students gain insight into the functioning of the Dutch government, interactions between political actors, and the role of citizens in a democratic system. By exploring perspectives on the social contract, collective action, and government intervention, they understand democratic legitimacy. Additionally, students explore the world of international politics with a focus on nations and international organizations. They learn about the unique features and limitations of the European Union, NATO, and the United Nations, analyzing their impact.

Chapter 4: Welfare State and Pluralistic Society. This chapter investigates the foundations of the welfare state and the complexity of cultural diversity. Students understand why welfare states emerge and how social divides play a role in this process. They analyze cultural diversity and social inequality in the Netherlands while examining the activities and justification of the welfare state.

Artikelnummer: SEN9500
ISBN: 9789492716491
Editie: 1e Editie
Soort: LiFo
Verkrijbaarheid: Leverbaar

€ 34,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW Module Politicologie - Module

Een moduleboekje over de vervolgopleiding politicogie. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Geschikt voor oriëntatie op een studie politicologie.

Het verzet tegen de pensioenhervormingen in Frankrijk, de verkiezing van de eerste vrouwelijke president in Nieuw-Zeeland en de opkomst van populistische partijen in Nederland. Machthebbers veranderen, nieuwe ideeën en stromingen komen op en traditionele machtsverhoudingen brokkelen af. Zomaar wat voorbeelden van veranderingen in politieke verhoudingen en het politieke landschap.

Politicologen bestuderen deze veranderingen in het politieke landschap. Ook leggen ze politieke verhoudingen bloot. Dat doen ze op nationaal, Europees en mondiaal niveau. Zo proberen ze politieke verhoudingen en veranderingen te verklaren. Want: waarom gaan mensen juist wel of niet naar de stembus? Waarom is Rusland Oekraïne binnengevallen? En waarom komen mensen in opstand? Deze vragen laten het hart van politicologen (in spe) sneller kloppen.

In deze module maken leerlingen kennis met politicologie. Van machtsverhoudingen tot stemkeuzes, en van bestuursvormen tot politieke participatie. Allemaal onderwerpen die bij een studie politicologie aan bod komen. Zo krijgen ze een inkijkje in het politieke landschap, het werk dat politicologen doen en de onderwerpen die politicologen bestuderen.

Ieder hoofdstuk bestaat uit een stukje theorie-uitleg, een aantal voorbeelden van politicologische casussen en opdrachten om met de stof te oefenen. Ook bevat de module interviews met verschillende politicologen (waaronder Lilian Marijnissen) die allemaal een ander carrièrepad hebben gekozen na hun studie. Zo helpen we de leerling erachter te komen of de studie politicologie misschien bij diegene past én kunnen ze tegelijkertijd oefenen met de stof van maatschappijwetenschappen.

Marco Veldman: ‘Bij Seneca Burgerschap weten we dat het niet altijd makkelijk is om een vervolgstudie te kiezen. Daarom bieden we met de serie modules de mogelijkheid om te oriënteren op verschillende vakgebieden, zoals pedagogiek, bestuurskunde, antropologie, krijgswetenschappen en recht. Zo kunnen leerlingen zich oriënteren op een toekomstige studie én zich tegelijkertijd goed voorbereiden op het centraal schriftelijk examen maatschappijwetenschappen'.

Inhoudsopgave:
Hoofdstuk 1 - Wat is politicologie?
Hoofdstuk 2 - Politicologie en democratie
Hoofdstuk 3 - Politicologie en de maatschappij
Hoofdstuk 4 - Politicologie en de wereld
Hoofdstuk 5 - Politicologie en onderzoek
Hoofdstuk 6 - Politicologie in opleiding

Artikelnummer: SEN6009
ISBN: 9789492716576
Editie: 2023
Soort: Module
Verkrijbaarheid: Leverbaar

€ 12,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW Module Antropologie - Module

Een moduleboekje over de vervolgopleiding antropologie. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Daarnaast is de module geschikt als oriëntatie op een studie antropologie.

Antropologie en maatschappijwetenschappen

Waarom zijn in Rusland jeugdbewegingen zo populair? Welke rol speelt plastische chirurgie bij de kans op werkgelegenheid in Rio de Janeiro? Wat is de betekenis van drillrap onder jongeren in Londen? En: Wat is de functie van ontgroeningen bij studentenverenigingen? Het zijn allemaal vragen die je als antropoloog kunt onderzoeken.

Als antropoloog bestudeer je de wereld om je heen vanuit het perspectief van de mens. Daarbij wordt vaak gekeken naar maatschappelijke onderwerpen zoals migratie, klimaatverandering, consumptie en digitalisering. Antropologen proberen te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Zo onderzoeken antropologen culturele uitingsvormen, denkbeelden en gedragingen binnen specifieke subculturen en samenlevingen.

Samenlevingen en subculturen die antropologen onderzoeken kunnen zowel ver weg als dichtbij zijn. Zo onderzoeken antropologen eeuwenoude gemeenschappen zoals de Aboriginals in Australië en de Nuer in Soedan, maar ook bankiers in Londen en de gebruikers van extreemrechtse forums op internet.

In de module antropologie nemen we je mee op reis: van de bedoeïenen in Israël naar de Nederlandse politie en van de Molukse gemeenschap in Nederland tot onafhankelijkheidsstrijders in Catalonië. Zo maak je kennis met het werk dat antropologen doen, de onderwerpen die ze bestuderen en de culturen waar ze zich in onderdompelen.

Ieder hoofdstuk bestaat uit een stukje theorie-uitleg, een aantal voorbeelden van antropologische casussen waarin de theorie wordt toegepast en opdrachten om met de stof te oefenen. Ook ga je zelf als antropoloog op pad. Op die manier kun je oefenen met observeren, analyseren en interviewen en de theorie die je hebt geleerd toepassen in de praktijk. Zo helpen we je erachter komen of de studie antropologie misschien bij jou past én kun je oefenen met de stof van maatschappijwetenschappen.

Freek Colombijn, universitair hoofddocent sociale en culturele antropologie aan de VU, schreef een review over onze module antropologie. Zo schrijft hij: ''Ik vind het boek zeer geslaagd. In 84 pagina’s worden ontzettend veel thema’s behandeld. Toch had ik had nergens het gevoel dat de complexiteit van sociale processen ernstig geweld werd aangedaan. De auteurs schrijven in korte, heldere zinnen, zoals van auteurs van een schoolboek verwacht mag worden.'' En: ''Hopelijk draagt het boek bij aan een versterking van de antropologie in Nederland en zullen meer scholieren een goed onderbouwde keuze maken voor de studie antropologie.''

Artikelnummer: SEN6008
ISBN: 9789492716620
Editie: 2023
Soort: Module
Verkrijbaarheid: Leverbaar

€ 12,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW Module Bestuurskunde - Module

Een module over de vervolgopleiding bestuurskunde. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Daarnaast is de module geschikt als oriëntatie op een studie bestuurskunde.

Bestuurskunde en maatschappijwetenschappen

Bestuurskunde is de wetenschap die zich richt op de rol van overheden in allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals verduurzaming, criminaliteit en de inrichting van scholen. Hoe en waarom nemen zij besluiten, zoals de keuze om wel of geen windmolens bouwen? Hoe gaan ze daarbij om met burgers, bedrijven en met elkaar? Welke gevolgen hebben keuzes van de overheid voor de samenleving? Hoe (de)motiveert dat d mensen die voor zulke overheden werken? Als zulke vragen je interesseren dan lijkt bestuurskunde een studierichting voor jou. Bestuurskundigen onderzoeken vanuit verschillende perspectieven -  waaronder politiek, sociologie, psychologie, rechten en economie - de rol van de overheid in allerlei maatschappelijke problemen. Dus niet alleen verduurzaming, maar ook in bijvoorbeeld gewelddadige criminaliteit vluchtelingenstromen en inrichting van  scholen. Kennis uit bestuurskundig onderzoek kan helpen om zulke vraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld door te laten zien hoe organisaties beter kunnen samenwerken om misdaad te bestrijden.

Deze module  gaat dieper in op bestuurskunde. De tekst is als volgt opgebouwd:

Ieder hoofdstuk bestaat uit een stuk theorie-uitleg, voorbeelden van bestuurskundige casussen waarin de theorie wordt toegepast en opdrachten om met de stof te oefenen. Ook vind je in ieder hoofdstuk interviews met bestuurskundigen. Op die manier helpen we je erachter komen of de studie bestuurskunde misschien bij jou past én kun je oefenen met de stof van maatschappijwetenschappen.

Artikelnummer: SEN6007
ISBN: 9789492716644
Editie: 2023
Soort: Module
Verkrijbaarheid: Leverbaar

€ 12,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Jaarlicentie digitale lesmethoden MAW havo en vwo

Alleen toegang digitaal platform maar alleen mits MAW lesboeken waren besteld ofwel ISBN 9789492630261 (havo) of 9789492630223 (vwo)

Artikelnummer:
ISBN: 9789492716699
Editie: 2e Editie

Verkrijbaarheid: Leverbaar vanaf augustus 2023

€ 4,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW VWO deel 3 - Opdrachtenboek

Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoor, noemen we de samenleving, de maatschappij. In het lesboek lees je er veel meer over.

In dit opdrachtenboek deel 3 kun je oefenen met het toepassen van de kennis die je in het lesboek bij hoofdstuk 10 tot en met 12 hebt geleerd. Maatschappijwetenschappen (MAW) is niet alleen kennis leren maar die kennis ook gebruiken om maatschappelijke vraagstukken te analyseren, om te redeneren en om adviezen te geven. Daarom is dit opdrachten boek zo nuttig.

De volgende examenonderwerpen worden behandeld: natievorming (examenstof domein D binding), modernisering (domein E verandering) en machtsverhoudingen in de wereld (domein C verhouding). Opdrachten in dit boek vervullen verschillende functies:

De afwisseling in onderwerpen (contexten) en de verschillende opdrachten helpen je om de theorie en begrippen (concepten) toe te passen en te leren. En tegelijkertijd gebruik je de concepten als gereedschap om de contexten beter te begrijpen. Dit wordt de concept-context benadering genoemd en is de basis van de manier van leren en toetsen binnen het vak maatschappijwetenschappen.

Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video’s. Kijk eens op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.

Artikelnummer: SEN3104
ISBN: 9789492716422
Editie: 2e Editie
Soort: Opdrachtenboek

€ 14,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW Module Krijgswetenschappen - Module

Een moduleboekje over de vervolgopleiding krijgswetenschappen en militaire geschiedenis. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Geschikt voor oriëntatie op een studie krijgswetenschappen en militaire geschiedenis.

We zien in het nieuws elke dag voorbeelden van conflicten tussen landen. De nieuwsberichten variëren van oorlog in Oekraïne, spanningen in het Midden-Oosten of onrust in Afrika. Vaak gaat het om twee of meer landen met botsende  belangen die een conflict krijgen en dat met hun krijgsmachten uitvechten. Nederland heeft uiteraard ook een krijgsmacht. Zij komt op voor onze belangen, verdedigt ons wanneer het nodig is en helpt de vrede te bewaren.

De veiligheid van mensen  wordt in stand gehouden door militairen die hiervoor getraind zijn. Toch is de wereld van de krijgsmacht voor velen een onbekende wereld. Wat weet jij eigenlijk over onze krijgsmacht? Heb je al eens nagedacht over hun rol in onze samenleving? Hoe kunnen militairen invulling geven aan wat de politiek van hen vraagt?

In deze module Krijgswetenschappen behandelen we deze vragen en meer:

Artikelnummer: SEN6006
ISBN: 9789492716538
Editie: 2023
Soort: Module

€ 12,49


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW Module Pedagogiek - Module

Pedagogiek & maatschappijwetenschappen

Een moduleboekje over de vervolgopleiding pedagogiek. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Geschikt voor oriëntatie op een studie pedagogiek.

Wil je weten 'wat je kunt' met een opleiding of studie pedagogiek (hbo of universitair)? Of heb je in je eindexamenpakket havo of vwo maatschappijwetenschappen en lijkt de context van pedagogische vraagstukken je vooral interessant? Mooi! In dit boekje kan je kennismaken met pedagogiek, een vak dat je aandacht trekt, maar niet in het voorgezet onderwijs wordt gegeven. En als je schoolexamens maatschappijwetenschappen doet, kun je je daarop voorbereiden door je kennis van hoofd- en kernconcepten toe te passen op een pedagogische context

Dit boekje is als volgt opgebouwd:

Een moduleboekje over de vervolgopleiding pedagogiek. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Geschikt voor oriëntatie op een studie pedagogiek.

Auteurs: José Baars, Geanne Geurts en Suzan Wietsma

Artikelnummer: SEN6005
ISBN: 9789492716545
Editie: 2022
Soort: Module

€ 12,49


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW Module Recht - Module

Een moduleboekje over de vervolgopleiding recht. Het is zelfstandig te bestuderen maar is ook geschikt als verbreding van het vak maatschappijwetenschappen. Geschikt voor oriëntatie op een studie recht.

'Als je niet weet wat je wilt gaan studeren, kies je een studie rechten'. Als je rechten studeert, moet je alle wetten uit je hoofd kennen.' 'Na een opleiding rechten word je advocaat of rechter'. Een drietal vooroordelen die vaak worden genoemd wanneer iemand rechten studeert. Hopelijk zullen deze vooroordelen worden weggenomen tijdens het lezen van Een kennismaking met het Recht. Ook zal duidelijk worden dat je al vaker met het recht in aanraking bent gekomen dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Het recht is namelijk overal en je hebt er elke dag mee te maken.

Een kennismaking met het recht heeft het doel om iedereen die weinig of niets van het recht afweet, kennis te laten nemen van de rechtsregels die haar dagelijks leven vormgeven. Want wat als je iets hebt gekocht in de winkel, maar je bent achteraf ontevreden over het product? Welke actie kun je ondernemen als je door je werkgever wordt ontslagen? En hoe kom je onder een onterechte verkeersboete uit? Wat te doen als je wordt aangehouden als verdachte van een strafbaar feit? En wanneer wordt jouw recht op vrijheid van meningsuiting geschonden en wat kun je ertegen doen? In dit soort situaties is het prettig om te weten wat jouw rechten en plichten zijn, zodat je als burger optimaal bent voorbereid om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarmee draagt dit boek bovendien mee aan burgerschap.

Auteur: Iris Vlastuin

Artikelnummer: SEN6004
ISBN: 9789492716453
Editie: 2022
Soort: Module
Verkrijbaarheid: Leverbaar

€ 12,49


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW VWO deel 2 - Opdrachtenboek

Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. In het lesboek lees je er veel meer over.

In dit opdrachtenboek deel 2 kun je oefenen met het toepassen van de kennis die je in het lesboek bij hoofdstuk 6 tot en met 9 hebt geleerd. Maatschappijwetenschappen (MAW) is niet alleen kennis leren maar die kennis ook gebruiken om maatschappelijke vraagstukken te analyseren, om te redeneren en om adviezen te geven. Daarom is dit opdrachtenboek zo nuttig.

De volgende onderwerpen worden behandeld: politieke besluitvorming, maatschappelijke verschillen, veiligheid en paradigma’s

De afwisseling in onderwerpen (contexten) en de verschillende opdrachten helpen je om de theorie en begrippen (concepten) toe te passen en te leren. En tegelijkertijd gebruik je de concepten als gereedschap om de contexten beter te begrijpen. Dit wordt de concept-context benadering genoemd en is de basis van de manier van leren en toetsen binnen het vak maatschappijwetenschappen.

Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video’s. Kijk eens op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.

Artikelnummer: SEN3103
ISBN: 9789492716415
Editie: 2e Editie
Soort: Opdrachtenboek

€ 14,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW HAVO deel 2 - Opdrachtenboek

Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. In het lesboek lees je er veel meer over.

In dit opdrachtenboek deel 2 kun je oefenen met het toepassen van de kennis die je in het lesboek bij hoofdstuk 6 tot en met 9 hebt geleerd. Maatschappijwetenschappen (MAW) is niet alleen kennis leren maar die kennis ook gebruiken om maatschappelijke vraagstukken te analyseren, om te redeneren en om adviezen te geven. Daarom is dit opdrachtenboek zo nuttig.

De volgende examenonderwerpen worden behandeld: politieke besluitvorming, samenlevingsvormen, maatschappelijke verschillen en veiligheid.

Opdrachten in dit boek vervullen verschillende functies:
• Tekstverkenners waarmee je op een creatieve manier de theorie uit het lesboek leert
• Theorievragen en toepassingsvragen beantwoorden op verschillende moeilijkheidsniveaus
• Probleemoplossing waarbij je een oplossing ontwikkelt voor uitdagende problemen
• Onderzoeksvaardigheden trainen
• Argumentatievaardigheden ontwikkelen.

De afwisseling in onderwerpen (contexten) en de verschillende opdrachten helpen je om de theorie en begrippen (concepten) toe te passen en te leren. En tegelijkertijd gebruik je de concepten als gereedschap om de contexten beter te begrijpen. Dit wordt de concept-contextbenadering genoemd en is de basis van de manier van leren en toetsen binnen het vak maatschappijwetenschappen.

Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video’s. Kijk eens op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.

Artikelnummer: SEN1103
ISBN: 9789492716392
Editie: 2e Editie
Soort: Opdrachtenboek

€ 14,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Examenhulp: Kernconceptenboekje incl. leerhulp

In dit kernconceptenboekje worden de kernconcepten en hoofdconcepten van maatschappijwetenschappen op een compacte en gestructureerde wijze gepresenteerd. De kennis en toepassing van de kernconcepten en hoofdconcepten is een zeer belangrijk onderdeel van het eindexamen maatschappijwetenschappen.

Deze concepten worden ook wel het ‘gereedschap’ van het vak genoemd. Erik van de Kamp heeft zijn leerlingen hiermee goed kunnen trainen om dit gereedschap te leren kennen en gebruiken. In samenwerking met Marco Veldman zijn concrete voorbeelden en examenoefeningen toegevoegd.

De kennis en toepassing van de hoofd- en kernconcepten zijn niet alleen nuttig om bij het eindexamen te kunnen scoren maar ook om de actualiteit beter te begrijpen. Maatschappelijke vraagstukken kunnen met dit gereedschap beschreven of verklaard worden. Maatschappijwetenschappen kan daarmee een inleiding in de sociale wetenschap worden genoemd.

Het vak maatschappijwetenschappen is vooral een doe-vak. Veel oefenen is niet alleen nuttiger dan alleen kennis leren maar ook leuker. Er is een website met allerlei hulpmiddelen zoals video’s en oefeningen. Kijk eens op www.maatschappij-wetenschappen.nl.

Artikelnummer: SEN7013
ISBN: 9789492716507
Editie: 1e Editie

€ 9,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MASK vmbo KGT Politiek - Leerwerkboek

maatschappijkunde - politiek

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methode van Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maatschappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

Dit leerwerkboek gaat over politiek. We beginnen in de eerste hoofdstukken dicht bij de leerling. Dat doen we door herkenbare contexten te schetsen met jongeren die iets willen veranderen in hun omgeving. Samen met die jongeren ga jij op pad en zo komen jullie allerlei onderwerpen in de politiek tegen. Wat zijn politieke partijen? Welke verschillen zijn er? Hoe komt beleid tot stand?

De laatste hoofdstukken gaan over hoe het vroeger was in de politiek. Ook kijken we naar andere landen. Dat doen we door een bredere context te schetsen. Wat is er veranderd? Welke verschillen zijn er tussen een dictatuur en een democratie? Hoe werkt de Europese Unie?

In het boek staan 2 stellingen die gemaakt zijn in overleg met de DebatUnie. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.

Artikelnummer: SEN5506
ISBN: 9789492716224
Editie: 1e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 16,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MASK vmbo KGT Criminaliteit en rechtstaat - Leerwerkboek

maatschappijkunde - criminaliteit

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methode van Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maatschappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

Dit leerwerkboek gaat over criminaliteit. In het eerste hoofdstuk leer je Nick en Eef kennen. Nick is agent en Eef is een middelbare scholier. Zij vertellen jou over verschillende onderwerpen die met criminaliteit te maken hebben. Wat zijn de gevolgen van criminaliteit? Waarom worden mensen eigenlijk crimineel? Hoe worden criminelen gestraft en wie is daar verantwoordelijk voor?

In de laatste hoofdstukken staat de rol van de overheid centraal. Daarnaast bekijken we welk gedrag vroeger strafbaar was, maar nu is toegestaan. Ook kijken we naar andere landen. Is criminaliteit overal hetzelfde? Wordt er in het buitenland harder gestraft dan in Nederland of is dat juist andersom? En wordt de doodstraf ook nog uitgevoerd?

In het boek staan 2 stellingen die gemaakt zijn in samenwerking met de DebatUnie. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.

Artikelnummer: SEN5508
ISBN: 9789492716231
Editie: 1e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 16,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MASK vmbo BB Politiek - Leerwerkboek

maatschappijkunde - politiek

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methode van Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maatschappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

Dit leerwerkboek gaat over politiek. We beginnen in de eerste hoofdstukken dicht bij de leerling. Dat doen we door herkenbare contexten te schetsen met jongeren die iets willen veranderen in hun omgeving. Samen met die jongeren ga jij op pad en zo komen jullie allerlei onderwerpen in de politiek tegen. Wat zijn politieke partijen? Welke verschillen zijn er? Hoe komt beleid tot stand?

De laatste hoofdstukken gaan over hoe het vroeger was in de politiek. Ook kijken we naar andere landen. Dat doen we door een bredere context te schetsen. Wat is er veranderd? Welke verschillen zijn er tussen een dictatuur en een democratie? Hoe werkt de Europese Unie?

In het boek staan 2 stellingen die gemaakt zijn in overleg met de DebatUnie. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.

Artikelnummer: SEN5507
ISBN: 9789492716170
Editie: 1e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 15,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MASK vmbo BB Criminaliteit en rechtstaat - Leerwerkboek

maatschappijkunde - criminaliteit

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methodevan Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maatschappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

Dit leerwerkboek gaat over criminaliteit. In het eerste hoofdstuk leer je Nick en Eef kennen. Nick is agent en Eef is een middelbare scholier. Zij vertellen jou over verschillende onderwerpen die met criminaliteit te maken hebben. Wat zijn de gevolgen van criminaliteit? Waarom worden mensen eigenlijk crimineel? Hoe worden criminelen gestraft en wie is daar verantwoordelijk voor?

In de laatste hoofdstukken staat de rol van de overheid centraal. Daarnaast bekijken we welk gedrag vroeger strafbaar was, maar nu is toegestaan. Ook kijken we naar andere landen. Is criminaliteit overal hetzelfde? Wordt er in het buitenland harder gestraft dan in Nederland of is dat juist andersom? En wordt de doodstraf ook nog uitgevoerd?

In het boek staan 2 stellingen die gemaakt zijn in samenwerking met de DebatUnie. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.

Artikelnummer: SEN5509
ISBN: 9789492716187
Editie: 1e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 15,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca Maat. vmbo KGT - Leerwerkboek

methode voor maatschappijleer

Leren en begrijpen hoe de samenleving werkt. Dat hoort bij maatschappijleer en deze methode van Seneca voor het vmbo helpt leerlingen daarbij. We laten leerlingen nadenken over de maatschappij waarin zij leven en hoe zij daarin een rol kunnen spelen.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

- Korte teksten op het niveau van leerlingen

- Teksten die aansluiten bij de leefwereld van leerlingen

- Leren vanuit betekenisvolle contexten

- Afwisselende en uitdagende opdrachten

- Aandacht voor debat

In de eerste twee hoofdstukken komen basisbegrippen aan bod. Zo leren leerlingen maatschappelijke vraagstukken te herkennen. In het derde hoofdstuk denken leerlingen na over hun droomwijk. Met deze herkenbare context worden lastige concepten in Nederland begrijpelijk. In hoofdstukken vier tot en met zeven komen elementen uit de wijk terug in de manier waarop we in Nederland samenleven.

We bekijken dan de pluriforme samenleving, de verzorgingsstaat, de rechtsstaat en de parlementaire democratie.

Artikelnummer: SEN5006
ISBN: 9789492716347
Editie: 3e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 21,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW HAVO deel 1 - Opdrachtenboek

Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen.
De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. In het lesboek lees je er veel meer over.
In dit opdrachtenboek deel 1 kun je oefenen met het toepassen van de kennis die je in het lesboek bij hoofdstuk 1 tot en met 5 hebt geleerd.
Maatschappijwetenschappen (MAW) is niet alleen kennis leren maar die kennis ook gebruiken om maatschappelijke vraagstukken te analyseren, om te redeneren en om adviezen te geven. Daarom is dit opdrachtenboek zo nuttig.
Opdrachten in dit boek vervullen verschillende functies:
• Tekstverkenners waarmee je op een creatieve manier de theorie uit het lesboek leert
• Theorievragen en toepassingsvragen beantwoorden op verschillende moeilijkheidsniveaus
• Probleemoplossing waarbij je een oplossing ontwikkelt voor uitdagende problemen
• Onderzoeksvaardigheden trainen
• Argumentatievaardigheden ontwikkelen.
De afwisseling in onderwerpen (contexten) en de verschillende opdrachten helpen je om de theorie en begrippen (concepten) toe te passen en te leren. En tegelijkertijd gebruik je de concepten als gereedschap om de contexten beter te begrijpen. Dit wordt de concept-contextbenadering genoemd en is de basis van de manier van leren en toetsen binnen het vak maatschappijwetenschappen.

Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video’s. Kijk eens op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.

Artikelnummer: SEN1102
ISBN: 9789492716385
Editie: 2e Editie
Soort: Opdrachtenboek

€ 14,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW VWO deel 1 - Opdrachtenboek

De grootste verbeteringen bij de tweede druk MAW zijn:

Op de achterkant van de omslag:

Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. In het lesboek lees je er veel meer over.

In dit opdrachtenboek deel 1 kun je oefenen met het toepassen van de kennis die je in het lesboek bij hoofdstuk 1 tot en met 5 hebt geleerd. Maatschappijwetenschappen (MAW) is niet alleen kennis leren maar die kennis ook gebruiken om maatschappelijke vraagstukken te analyseren, om te redeneren en om adviezen te geven. Daarom is dit opdrachtenboek zo nuttig.

Opdrachten in dit boek vervullen verschillende functies:
Tekstverkenners waarmee je op een creatieve manier de theorie uit het lesboek leert
• Theorievragen en toepassingsvragen beantwoorden op verschillende moeilijkheidsniveaus
• Probleemoplossing waarbij je een oplossing ontwikkelt voor uitdagende problemen
• Onderzoeksvaardigheden trainen
• Argumentatievaardigheden ontwikkelen.

De afwisseling in onderwerpen (contexten) en de verschillende opdrachten helpen je om de theorie en begrippen (concepten) toe te passen en te leren. En tegelijkertijd gebruik je de concepten als gereedschap om de contexten beter te begrijpen. Dit wordt de concept-contextbenadering genoemd en is de basis van de manier van leren en toetsen binnen het vak maatschappijwetenschappen. Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video’s. Kijk eens op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.

Artikelnummer: SEN3102
ISBN: 9789492716408
Editie: 2e Editie
Soort: Opdrachtenboek

€ 14,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW VWO - Lesboek

Bij maatschapppijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. Het gaat daarbij onder andere over vragen zoals:

Net als bij maatschappijleer nemen we de politiek en samenleving onder de loep. Dat is ons gezamenlijk studieobject. Maar bij maatschappijleer word je burgerschap aangeleerd en word je politiek gesocialiseerd. Ook leer je hoe Nederland is ingericht en hopelijk leer je ook nog debatteren, van gedachten te wisselen en een onderbouwde mening vormen.

Bij maatschappijwetenschappen kijken we meer analytisch naar het gedragen van groepen mensen. Bij dit vak ga je juist onderzoeken hoe de samenleving werkt en leer je dat menselijk samenleven allerlei patronen kent. Je doet dat met een soort gereedschap die we concepten (begrippen) noemen. Deze manier van kijken en proberen te verklaren wat er om je heen en in het nieuws gebeurt., maakt het vak leuk maar niet meteen gemakkelijk. Daarom starten we in dit boek een reis waarmee je het menselijk samenleven beter kunt begrijpen.

Dit lesboek bevat alle verplichte onderdelen van het eindexamen: maatschappelijke verhoudingen in de wereld, natievorming, de wording van de moderne samenleving en politiek. Tevens worden alle hoofd- en kernconcepten behandeld. Bij het lesboek hoort een opdrachtenboek met leuke en leerzame oefeningen. Maatschappijwetenschappen is een toepassingsvak dus oefenen is niet alleen gewenst maar noodzakelijk.

De grootste verbeteringen bij de tweede druk MAW zijn:

Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video's. Kijk op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.

Artikelnummer: SEN3101
ISBN: 9789492630223
Editie: 2e Editie
Soort: Lesboek

€ 64,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW HAVO - Lesboek

Bij maatschapppijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. Het gaat daarbij onder andere over vragen zoals:

Net als bij maatschappijleer nemen we de politiek en samenleving onder de loep. Dat is ons gezamenlijk studieobject. Maar bij maatschappijleer word je burgerschap aangeleerd en word je politiek gesocialiseerd. Ook leer je hoe Nederland is ingericht en hopelijk leer je ook nog debatteren, van gedachten te wisselen en een onderbouwde mening vormen.

Bij maatschappijwetenschappen kijken we meer analytisch naar het gedragen van groepen mensen. Bij dit vak ga je juist onderzoeken hoe de samenleving werkt en leer je dat menselijk samenleven allerlei patronen kent. Je doet dat met een soort gereedschap die we concepten (begrippen) noemen. Deze manier van kijken en proberen te verklaren wat er om je heen en in het nieuws gebeurt., maakt het vak leuk maar niet meteen gemakkelijk. Daarom starten we in dit boek een reis waarmee je het menselijk samenleven beter kunt begrijpen.

Dit lesboek bevat alle verplichte onderdelen van het eindexamen: maatschappelijke verhoudingen in de wereld, natievorming, de wording van de moderne samenleving en politiek. Tevens worden alle hoofd- en kernconcepten behandeld. Bij het lesboek hoort een opdrachtenboek met leuke en leerzame oefeningen. Maatschappijwetenschappen is een toepassingsvak dus oefenen is niet alleen gewenst maar noodzakelijk.

De grootste verbeteringen bij de tweede druk MAW zijn:

Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video's. Kijk op www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar verwezen.

Artikelnummer: SEN1101
ISBN: 9789492630261
Editie: 2e Editie
Soort: Lesboek

€ 59,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MASK vmbo KGT Media - Leerwerkboek

maatschappijkunde – massamedia

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methode van Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maat[1]schappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

Dit leerwerkboek gaat over massamedia. We beginnen in de eerste 4 hoofdstukken dicht bij de leerling. Dat doen we door herkenbare contexten te schetsen over het belang en de functies van massa[1]media. Daarnaast kijken we naar de rol van mensen en groepen bij de totstandkoming van het nieuws.

We sluiten deze 4 hoofdstuk[1]ken af met een stelling van de DebatUnie over de weergave van nieuwsberichten. In hoofdstuk 5 tot en met 8 gaan we meer in op de samenleving en de rol van de overheid. Ook maken we vergelijkingen met andere samenlevingen. We sluiten dat af met een stelling over de rol van de publieke omroep. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.

Artikelnummer: SEN5504
ISBN: 9789492716200
Editie: 1e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 15,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MASK vmbo KGT Pluriforme samenleving - Leerwerkboek

maatschappijkunde - pluriforme samenleving

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methode van Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maatschappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

Dit leerwerkboek gaat over de pluriforme samenleving. We beginnen in de eerste 4 hoofdstukken dicht bij de leerling. Dat doen we door herkenbare contexten te schetsen over het belang en de functies van werk en de rol van mensen en groepen.

We sluiten deze 4 hoofdstukken af met een stelling van de DebatUnie over verplicht logeren bij een gezin met een andere cultuur.

In hoofdstuk 5 tot en met 8 gaan we meer in op de samenleving en de rol van de overheid. Ook maken we vergelijkingen met andere samenlevingen.

We sluiten dat af met een stelling over het dragen van symbolen door politie-agenten. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.

Artikelnummer: SEN5502
ISBN: 9789492716217
Editie: 1e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 15,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MASK vmbo KGT Werk - Leerwerkboek

maatschappijkunde - werk

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methode van Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maatschappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

Dit leerwerkboek gaat over Werk. We beginnen in de eerste 4 hoofdstukken dicht bij de leerling. Dat doen we door herkenbare contexten te schetsen over het belang en de functies van werk en de rol van mensen en groepen.

We sluiten deze 4 hoofdstukken af met een stelling van de DebatUnie over het belonen van hoge cijfers.

In hoofdstuk 5 tot en met 8 gaan we meer in op de samenleving en de rol van de overheid. Ook maken we vergelijkingen met andere samenlevingen.

We sluiten dat af met een stelling over 4 dagen werken in de week. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.

Artikelnummer: SEN5500
ISBN: 9789492716194
Editie: 1e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 15,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MASK vmbo BB Media - Leerwerkboek

maatschappijkunde – massamedia

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methode van Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maatschappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

Dit leerwerkboek gaat over massamedia. We beginnen in de eerste 4 hoofdstukken dicht bij de leerling. Dat doen we door herkenbare contexten te schetsen over het belang en de functies van massamedia. Daarnaast kijken we naar de rol van mensen en groepen bij de totstandkoming van het nieuws.

We sluiten deze 4 hoofdstukken af met een stelling van de DebatUnie over de weergave van nieuwsberichten.

In hoofdstuk 5 tot en met 8 gaan we meer in op de samenleving en de rol van de overheid. Ook maken we vergelijkingen met andere samenlevingen. We sluiten dat af met een stelling over de rol van de publieke omroep. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.

Artikelnummer: SEN5505
ISBN: 9789492716163
Editie: 1e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 15,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MASK vmbo BB Pluriforme samenleving - Leerwerkboek

maatschappijkunde - pluriforme samenleving

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methode van Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maatschappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

Dit leerwerkboek gaat over de pluriforme samenleving. We beginnen in de eerste 4 hoofdstukken dicht bij de leerling. Dat doen we door herkenbare contexten te schetsen over het belang en de functies van werk en de rol van mensen en groepen.

We sluiten deze 4 hoofdstukken af met een stelling van de DebatUnie over verplicht logeren bij een gezin met een andere cultuur.

In hoofdstuk 5 tot en met 8 gaan we meer in op de samenleving en de rol van de overheid. Ook maken we vergelijkingen met andere samenlevingen. We sluiten dat af met een stelling over het dragen van symbolen door politie-agenten. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.

Artikelnummer: SEN5503
ISBN: 9789492716156
Editie: 1e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 15,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MASK vmbo BB Werk - Leerwerkboek

maatschappijkunde - werk

Hoe leven mensen samen? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke rol spelen jongeren nu en in de toekomst in de samenleving? Daarover gaat maatschappijkunde. Deze methode van Seneca helpt leerlingen bij het beantwoorden van die vragen. Bij maatschappijkunde gaan we een stapje verder dan bij maatschappijleer. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken te analyseren. We behandelen vijf domeinen: werk, pluriforme samenleving, massamedia, criminaliteit en politiek.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

Dit leerwerkboek gaat over Werk. We beginnen in de eerste 4 hoofdstukken dicht bij de leerling. Dat doen we door herkenbare contexten te schetsen over het belang en de functies van werk en de rol van mensen en groepen.

We sluiten deze 4 hoofdstukken af met een stelling van de DebatUnie over het belonen van hoge cijfers.

In hoofdstuk 5 tot en met 8 gaan we meer in op de samenleving en de rol van de overheid. Ook maken we vergelijkingen met andere samenlevingen. We sluiten dat af met een stelling over 4 dagen werken in de week. Voor beide stellingen zijn er online opdrachten om over te debatteren.

Artikelnummer: SEN5501
ISBN: 9789492716149
Editie: 1e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 15,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca Maat. vmbo KGT - Werkboek

methode voor maatschappijleer VMBO KGT

Leren en begrijpen hoe de samenleving werkt. Dat hoort bij maatschappijleer en deze methode van Seneca voor het vmbo helpt leerlingen daarbij. We laten leerlingen nadenken over de maatschappij waarin zij leven en hoe zij daarin een rol kunnen spelen.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

- Korte teksten op het niveau van leerlingen

- Teksten die aansluiten bij de leefwereld van leerlingen

- Leren vanuit betekenisvolle contexten

- Afwisselende en uitdagende opdrachten

- Aandacht voor debat

In de eerste twee hoofdstukken komen basisbegrippen aan bod. Zo leren leerlingen maatschappelijke vraagstukken te herkennen. In het derde hoofdstuk denken leerlingen na over hun droomwijk. Met deze herkenbare context worden lastige concepten in Nederland begrijpelijk. In hoofdstukken vier tot en met zeven komen elementen uit de wijk terug in de manier waarop we in Nederland samenleven.

We bekijken dan de pluriforme samenleving, de verzorgingsstaat, de rechtsstaat en de parlementaire democratie.

Artikelnummer: SEN5005
ISBN: 9789492716361
Editie: 3e Editie
Soort: Werkboek

€ 12,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca Maat. vmbo KGT - Lesboek

methode voor maatschappijleer VMBO KGT

Leren en begrijpen hoe de samenleving werkt. Dat hoort bij maatschappijleer en deze methode van Seneca voor het vmbo helpt leerlingen daarbij. We laten leerlingen nadenken over de maatschappij waarin zij leven en hoe zij daarin een rol kunnen spelen.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

In de eerste twee hoofdstukken komen basisbegrippen aan bod. Zo leren leerlingen maatschappelijke vraagstukken te herkennen. In het derde hoofdstuk denken leerlingen na over hun droomwijk. Met deze herkenbare context worden lastige concepten in Nederland begrijpelijk. In hoofdstukken vier tot en met zeven komen elementen uit de wijk terug in de manier waarop we in Nederland samenleven.

We bekijken dan de pluriforme samenleving, de verzorgingsstaat, de rechtsstaat en de parlementaire democratie.

Artikelnummer: SEN5003
ISBN: 9789492716354
Editie: 3e Editie
Soort: Lesboek

€ 39,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca Maat. vmbo BK - Leerwerkboek

methode voor maatschappijleer VMBO BK

Leren en begrijpen hoe de samenleving werkt. Dat hoort bij maatschappijleer en deze methode van Seneca voor het vmbo helpt leerlingen daarbij. We laten leerlingen nadenken over de maatschappij waarin zij leven en hoe zij daarin een rol kunnen spelen.

Uitgangspunten van deze methode zijn:

In de eerste twee hoofdstukken komen basisbegrippen aan bod. Zo leren leerlingen maatschappelijke vraagstukken te herkennen. In het derde hoofdstuk denken leerlingen na over hun droomwijk. Met deze herkenbare context worden lastige concepten in Nederland begrijpelijk. In hoofdstukken vier tot en met zeven komen elementen uit de wijk terug in de manier waarop we in Nederland samenleven.

We bekijken dan de pluriforme samenleving, de verzorgingsstaat, de rechtsstaat en de parlementaire democratie.

Artikelnummer: SEN5004
ISBN: 9789492716330
Editie: 3e Editie
Soort: Leerwerkboek

€ 21,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca Maat. VWO (4e ed.) - Opdrachtenboek

Maatschappijleer vwo is op 15 februari gepubliceerd op de docentendag NVLM

In dit fraai opgemaakte opdrachtenboek staan zo’n 180 gevarieerde opdrachten die passen bij de verschillende beheersingsniveau’s van leerlingen. Ook passen ze bij de opbouw van deze Seneca-methode maatschappijleer voor vwo. De eerste opdrachten van een paragraaf zijn tekstverkennende opdrachten die meer reproductief van aard zijn, daarna volgen opdrachten die meer toepassingsgericht of analyserend van aard zijn. De opdrachten zijn zo veel mogelijk tijdloos gemaakt zodat ze een aantal jaren meekunnen. In de les kan dan de actualiteit besproken worden die met behulp van de begrippen uit het leerboek kunnen worden geanalyseerd. Op de Online Portal is verdiepingsmateriaal beschikbaar en op de website www.maatschappij-leer.nl zijn filmpjes met uitleg te vinden.

Bestelgegevens methode

Artikelnummer: SEN3258
ISBN: 9789492716040
Editie: 4e Editie
Soort: Opdrachtenboek

€ 19,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca Maat. VWO (4e ed.) - Lesboek

Maatschappijleer vwo is op 15 februari gepubliceerd op de docentendag NVLM

Wanneer is een samenleving gelukkig?

Welke ideale samenleving kunnen we samen bedenken? Door de loop van de geschiedenis is daar al vaak over nagedacht. Hoeveel vrijheid mogen en moeten burgers hebben? Hoeveel gelijkheid is wenselijk? Hoe kunnen mensen verbonden blijven? En hoe bieden we zoveel mogelijk burgers zoveel mogelijk kans op geluk?

In deze onderwijsmethode voor maatschappijleer staat het filosofische en politieke debat rondom maatschappelijk geluk centraal. De eerste drie hoofdstukken zijn bedoeld als basis voor de rest van de methode. Met de bagage in die hoofdstukken kunnen leerlingen het debat rondom maatschappelijke problemen analyseren. Met behulp van de samenlevingsdilemma’s zijn ze bovendien in staat het debat nu en in de toekomst steeds tot de kern terug te brengen.

De vier domeinen van maatschappijleer worden in de hoofdstukken 4 tot en met 7 behandeld. Deze kennen een vergelijkbare opbouw en kunnen in willekeurige volgorde behandeld worden. In het laatste hoofdstuk komt de zoektocht naar een ideale samenleving en het streven naar maatschappelijk geluk samen met een gedegen hoofdstuk over Europese samenwerking.

Seneca kiest voor een betekenisvolle didactische lijn waarbij leerlingen vooral worden uitgedaagd om te denken, niet om te stampen. Seneca is een uitgeverij van en voor docenten met als motto: ‘Niet voor de school maar voor het leven leren wij’.

De auteurs en ontwerpers hebben de ervaringen van de maatschappijwetenschappen methode verwerkt in de methode voor maatschappijleer

Nieuwsgierig? Bestudeer de bladerbare PDF waarin o.a. te zien is:

De methode Seneca wil leerlingen hun eigen waarden laten ontdekken door middel van het waardenlogboek

Bestelgegevens methode

Artikelnummer: SEN3257
ISBN: 9789492716033
Editie: 4e Editie
Soort: Lesboek

€ 29,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW Module Onderzoek - Module

100 pagina's in kleur waarmee uw leerlingen hun eigen onderzoek middels een PO kunnen leren opzetten en uitvoeren. ISBN: 978-94-92716-02-6. Meerdere jaren te gebruiken.

De module Onderzoek is geschreven door Jacqueline Markvoort, docent maatschappijwetenschappen en docentcoach werkzaam bij het Celeanum te Zwolle en voormalig vakdidacticus. De module kan door vwo4, vwo5 of vwo6 leerlingen en (met enkele aanpassingen, m.n. hoofdstuk 3) door havo5 leerlingen gebruikt worden om gestructureerd een eigen onderzoek te doen bij maatschappijwetenschappen. Daarmee voldoen uw leerlingen aan de eisen van domein F: onderzoek naar een maatschappelijk vraagstuk.

De onderzoeksbegrippen worden die in Seneca staan worden zowel theoretisch als praktisch aangeleerd terwijl uw leerlingen bezig zijn met hun eigen praktische opdracht. Wilt u een verkorte inzage via bladerbare pdf?

De module bestaat uit 100 pagina's in kleur.

Artikelnummer: SEN6001
ISBN: 9789492716026
Editie: 2017
Soort: Module

€ 9,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Seneca MAW Leerhulp voor leerlingen

De concept/context benadering staat centraal in de nieuwe eindtermen maatschappijwetenschappen. Tijdens de pilot werd al gesproken over een soort BiNaS. De leerhulp komt het meest in de buurt. De makers hebben de praktijkervaring gebruikt bij het ontwerp van deze leerhulp. Vergelijkbaar met de bekende placemat van SLO, maar dan kleiner, steviger en mooier. Alle kernconcepten en hoofdconcepten (vraagstukken) netjes op een rijtje: aan de voorkant een aantrekkelijk overzicht en aan de achterkant de definities. Handige hulp voor leerlingen tot aan het eindexamen bij het maken van opdrachten.

N.B.: bestellingen alleen bij minimaal 5 stuks (max. 100) via deze webshop. Of geef de bestelling op via de boekenlijsten van de boekenleveranciers. Dan kunt u exacte aantallen doorgeven voor uw leerlingen.

Gratis inbegrepen bij een docentexemplarenset maatschappijwetenschappen. Een leerhulp is toegevoegd bij de beoordelingsset voor docenten zodat u een goed beeld heeft van het nut van de leerhulp.

Artikelnummer: SEN7008
ISBN: 9789492630193
Editie: 1e Editie

€ 1,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}

Nomade M&M Kwartetspel Tijdvakken (6 stuks)

5 verschillende spelvormen voor in de les.

Op de onderstaande pagina kunt u deze spelvormen bekijken.

Verschillende spelvormen

Hieronder staan verschillende spelvormen om te spelen met het Tijdvakkenkwartet van Nomade.

  1. Relaxt kwartetten
  2. Tijdvakken race
  3. Thematische ordening
  4. 30 Seconds
  5. Tijdvakken aanhaken

1. Relaxt kwartetten

Leerdoel: leerlingen bekend maken met hoe de tijdvakken heten en het zien van enkele thema’s.

Gezellig en gemoedelijk.

Kwartetten is heel eenvoudig. 1 persoon schudt de kaarten. Elke speler krijgt 4 kaarten uitgedeeld. Op tafel ligt de stapel kaarten die niet zijn uitgedeeld. Elke speler die aan de beurt is mag nu aan een andere speler vragen om een kaart, bijvoorbeeld: ‘Mag ik van jou Stalin uit de tijd van de wereldoorlogen?’ Als de andere speler die kaart bezit, moet zij of hij deze aan de speler die aan de beurt is geven. Deze speler mag dan nog een keer een vraag stellen. Als het antwoord ‘nee’ is, trekt de speler die aan de beurt is een kaart van de stapel.

Heeft een speler een kwartet (4 kaarten van hetzelfde tijdvak), dan zegt de speler: ‘Kwartet!’ en legt dit kwartet open tafel. De speler met de meeste kwartetten wint.

2. Tijdvakken race

Leerdoel: leerlingen bekend maken met de tijdvakken in de volgorde waarin ze staan.

Humoristisch en chaotisch.

Je speelt met het spelbordje met tijdvakken De kaarten worden geschud en uitgedeeld. De spelers krijgen evenveel kaarten. Sommige spelers moeten misschien meer kaarten krijgen dan andere spelers, bijvoorbeeld als er 7 spelers zijn en 40 kaarten. Dan krijgen 5 spelers zes kaarten en 2 spelers vijf kaarten. De oudste 5 spelers krijgen dan de meeste kaarten en de jongste spelers krijgen de minste kaarten.

Nu wordt een timer ingesteld van 1 minuut. Na 1 minuut moet iedere speler zo snel mogelijk de kaarten in de hand op het juiste tijdvak leggen van het spelbordje. De speler die als laatste zijn of haar kaarten kwijt is, verliest. Het spel wordt een paar keer gespeeld.

3. Thematische ordening

Leerdoel: leerlingen bekend maken met de thema’s van M&M. Samenwerking.

Ordelijk en kalm. Dit is geen spelvorm maar samen nadenken. Tenzij u als docent bepaalt dat het binnen een bepaalde tijd af moet, bijv. na 7 minuten. Dan wint het snelste groepje.

Je speelt met het spelbordje met de vier categorieën AK, EC, GS en personen (burgerschap). De kaarten worden geschud en gedekt op een stapel gelegd, dus met het beeld naar beneden. Telkens wordt 1 kaart van de stapel getrokken en ongedekt / open op tafel gelegd. De spelers moeten nu met elkaar overleggen en bepalen dan in welke categorie de kaart het beste past. Let op! Het is niet zo dat dezelfde nummers automatisch in te delen zijn bij dezelfde categorie. En sommige kaarten zijn bij meer thema’s/categorieën in te delen.

Achteraf kunt u vragen waarom leerlingen een bepaalde keuze hebben gemaakt.

4. 30 Seconds

Leerdoel: leerlingen in eigen woorden laten denken over de thema’s en tijdvakken

Druk, onrustig, humor. Er zit een flinke tijdsdruk op. Het spel heeft eigenlijk te weinig kaartjes om het vaak te spelen. Daarom is het advies om het 1x met de kaartjes van het tijdvakkenkwartet te spelen en daarna eigen begrippen te gebruiken van een lessenserie van uzelf. Zet de begrippen in een tabel en snijdt de kaartjes uit. Dit spel kan gespeeld worden door een klas van maar liefst 32 leerlingen met maar 1 kwartetspel.

Leerlingen gaan in duo’s of klein groepje (3-4) spelen tegen een ander duo of groepje aan een tafel. Een timer bijv. telefoon staat klaar. Van de kaarten moet alleen 1 kaart per tijdvak worden gebruikt bij elke tafel (waar twee duo’s of groepjes tegen elkaar strijden). Zo kunnen in theorie 4 tafels elk 10 kaarten krijgen.

De kaarten worden geschud en gedekt op een stapel gelegd. Om de beurt is steeds één van de groepjes. De eerste speler van het eerste groepje begint en trekt een kaart maar laat deze niet zien aan de eigen groepsleden. De timer wordt gestart door het andere groepje. De speler moet nu in 30 seconden alle vier thema’s van het tijdvak op het kaartje omschrijven in eigen woorden. De andere groepsleden moeten dit raden. Zodra een thema goed geraden is, verdient de groep 1 punt.

Uiteraard mag de speler geen woorden gebruiken op de kaart zelf, dus niet de naam van het tijdvak, niet van de persoon zoals ‘Stalin’, et cetera.

5. Tijdvakken aanhaken

Leerdoel: leerlingen bekend maken met de tijdvakken en hun volgorde.

Ordelijk, strategisch spel.

Je speelt met het spelbordje met de tijdvakken. De kaarten worden geschud en elke speler krijgt drie kaarten. De rest wordt gedekt op een stapel gelegd, dus met het beeld naar beneden. Alle spelers moeten hun kaarten ongedekt, open voor zich leggen. Bij de eerste beurt wordt 1 kaart van de stapel gehaald en op het juist tijdvak gelegd.

Nu wordt er gespeeld. Elke speler die aan de beurt is, moet een eigen kaart bij het juiste tijdvak leggen maar alleen als dat mag. En het mag alleen als de eigen kaart op een tijdvak komt te liggen op of naast een tijdvak dat al een kaartje heeft.

Voorbeeld: als de eerste kaart op tijdvak 2 wordt gelegd, mag de eerste speler alleen maar een kaart leggen op tijdvak 1 (links), tijdvak 3 (rechts) of tijdvak 6 (onder). Niet op 5 of 7 of een ander tijdvak. Heeft de speler geen kaart die op een tijdvak mag worden gelegd? Dan moet de speler een kaart van de stapel pakken.

De eerste speler die geen kaarten meer voor zich heeft liggen, is de winnaar.

Dit spel vereist dus rondkijken bij de medespelers en vooruitdenken, beseffen dat als een kaart wordt gespeeld, dit andere spelers misschien wel meer helpt dan jezelf zou willen.

Mens-en-maatscha

Artikelnummer: SEN8700
Editie: 1e Editie

€ 49,99


Registreer of Log in om één docentexemplaar te bestellen.

Categorie {category_name}