De meetmaatschappij

‘Kijkcijfers, bestsellerlijsten, KPI’s, stappen en Cito-scores: wat meten we eigenlijk niet? Een scholier is zo goed als zijn gemiddelde, een werknemer moet SMART-doelen halen en teams en organisaties moeten resultaatgericht werken. We vergelijken onze prestaties met die van anderen en stellen ranglijsten op van de productiefste collega’s, beste universiteiten en sportiefste vrienden. Maar waarom doen we dat? En is dat wel zo’n goed idee?’

Deze vragen stelt associate professor’ Berend van der Kolk in zijn boek ‘De Meetmaatschappij’.

Dit naar aanleiding van zijn boek ‘De Meetmaatschapppij' kunt u inzetten bij een maw-les over onderzoek doen om zo met leerlingen kritisch te kunnen kijken naar meten. Ook is het bruikbaar voor een les over het profielwerkstuk of een pws-gesprek met leerlingen.

Categorie

DebatUnie

Sinds 2017 werken we samen met de DebatUnie van Rob Honig. We willen leerlingen laten nadenken over dilemma’s bij maatschappelijke vraagstukken en daar is het debat een goed hulpmiddel voor. De resultaten van onze samenwerking zijn in de volgende boeken gekomen:

  • stellingen per hoofdstuk bij de vmbo-boeken maatschappijleer
  • twee stellingen per domein bij de vmbo-boeken maatschappijkunde, die worden uitgewerkt in werkvormen
  • stellingen per hoofdstuk bij de vwo-boeken maatschappijleer, inclusief filmpjes waarin Rob de stellingen toelicht, zoals hier bij de stelling van hoofdstuk 1.

In deze playlist staan de toelichting van Rob bij de andere stellingen. We gingen ook met Rob in gesprek over debat in de les. Het hele gesprek staat hier, hieronder drie fragmenten.

Categorie

LAKS

Elke twee jaar wordt in opdracht van LAKS de LAKS-monitor uitgevoerd. Deze monitor is hét tevredenheidsonderzoek onder scholieren.

Om de monitor te introduceren heeft LAKS het Servicehuis van Seneca Burgerschap benaderd. Samen hebben we een les ontwikkeld om met leerlingen na te denken over participatie. Er is voor zowel de onderbouw als de bovenbouw een les beschikbaar. De lessen zijn te vinden op de site van LAKS 

Categorie

Soroptimisten

De internationale campagne ‘Orange the World‘ vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Om dit thema bespreekbaar te maken hebben we samen met Soroptimisten een les ontwikkeld. Samen hebben we nagedacht over de manier waarop we geweld tegen vrouwen onder de aandacht willen brengen.

De Piramide van geweld tegen vrouwen (van Emancipator) is daarbij een belangrijk uitgangspunt geworden. Zo komt ook subtiel onderscheid tussen mannen en vrouwen aan bod. Voor leerlingen een interessant en soms ook heftig onderwerp. In de les komen de verhalen aan bod van vrouwen die geweld hebben meegemaakt en op deze manier leerlingen willen helpen daar iets tegen te doen.

Ook is er een Lesson Up gemaakt, die kunt u hier vinden.

Categorie

Flemming van de Graaf

Flemming van de Graaf is docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Voor Seneca Burgerschap denkt hij mee over lesdoelen voor de vernieuwing van maatschappijleer.

Webinar
Ook organiseren we met Flemming een webinar formatief handelen. Naast docent is hij namelijk trainer bij Toetsrevolutie. Daarom hebben we hem gevraagd een webinar te geven over formatief handelen. Op zijn eigen site schrijft hij ook blogs over formatief handelen.

Categorie

Kinderhulp

De inrichting van de verzorgingsstaat hebben we concreet gemaakt met Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen met hen hebben we een les gemaakt over armoede onder jongeren. In Nederland groeit één op de twaalf jongeren daarin op. Met leerlingen willen hier over nadenken in relatie tot de verzorgingsstaat en het welzijnsdilemma. De les is hier te downloaden.


Categorie

The Turn Club

The Turn Club organiseert met partners de Toekomstverkiezingen. Zo kunnen inwoners stemmen voor het Nederland van 2050. Daar horen leerlingen zeker bij en daarom ontwikkelen The Turn Club en het Seneca Servicehuis lessen om te geven op scholen. De eerste les voor maatschappijleer is beschikbaar, de tweede ook. Ook worden er lessen voor levensbeschouwing ontwikkeld.

Categorie

EVALUE

Voor het EVALUE project maakten we in samenwerking met hogeschool Fontys opdrachten voor maw bij de ‘atlas of european values’. Leerlingen gaan met behulp van deze interactieve tool zelf aan de slag met data uit grootschalig Europees onderzoek en trainen hiermee hun onderzoeksvaardigheden’

Categorie