9789492716385 Seneca maatschappijwetenschappen havo opdrachtenboek deel 1 / 2e druk

9789492716385 Seneca maatschappijwetenschappen havo opdrachtenboek deel 1 / 2e druk

14,99

ISBN voor de boekenlijst: 9789492716385

Artikelnummer: SEN1102 Categorie:

Beschrijving

Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen.
De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de
maatschappij. In het lesboek lees je er veel meer over.
In dit opdrachtenboek deel 1 kun je oefenen met het toepassen van de
kennis die je in het lesboek bij hoofdstuk 1 tot en met 5 hebt geleerd.
Maatschappijwetenschappen (MAW) is niet alleen kennis leren maar die
kennis ook gebruiken om maatschappelijke vraagstukken te analyseren, om te
redeneren en om adviezen te geven. Daarom is dit opdrachtenboek zo nuttig.
Opdrachten in dit boek vervullen verschillende functies:
• Tekstverkenners waarmee je op een creatieve manier de theorie uit het lesboek
leert
• Theorievragen en toepassingsvragen beantwoorden op verschillende
moeilijkheidsniveaus
• Probleemoplossing waarbij je een oplossing ontwikkelt voor uitdagende
problemen
• Onderzoeksvaardigheden trainen
• Argumentatievaardigheden ontwikkelen.
De afwisseling in onderwerpen (contexten) en de verschillende opdrachten
helpen je om de theorie en begrippen (concepten) toe te passen en te leren. En
tegelijkertijd gebruik je de concepten als gereedschap om de contexten beter te
begrijpen. Dit wordt de concept-contextbenadering genoemd en is de basis van
de manier van leren en toetsen binnen het vak maatschappijwetenschappen.
Er is ook een website met allerlei hulpmiddelen zoals video’s. Kijk eens op
www.maatschappij-wetenschappen.nl. In het boek wordt er veelvuldig naar
verwezen.