Nieuwe lesmethoden Maatschappijleer, Mens & Maatschappij en Social Studies

22-12-22

Voor het nieuwe schooljaar, 2023-2024 kunt u weer op Seneca Burgerschap rekenen! We vernieuwen onze methode maatschappijleer havo/vwo, geven voor het eerst een methode Social Studies TTO uit voor havo/vwo en voor vmbo en ook een mens & maatschappij (m&m) voor het vmbo: Nomade.

Preview social studies: https://maatschappij-leer.nl/n...

Voor meer info mens & maatschappij : https://mens-en-maatschappij.n...

Aankomend jaar gaan we de methoden ook aanbieden via het digitale platform Edu-Suite. Na lang zoeken en experimenteren zijn we er van overtuigd dat we dit platform een grote meerwaarde heeft voor u en uw leerlingen. Wel doen we dat steeds in combinatie met een fysiek boek, omdat we geloven in de combinatie en meerwaarde van beide.

Toelichting vernieuwing methode maatschappijleer

We brengen een nieuwe methode uit voor maatschappijleer havo/vwo. We hebben hiervoor gekozen omdat de eindtermen van het vak binnen een paar schooljaren gaan veranderen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Met deze methode willen we vast vooruitlopen op enkele doelen van dat nieuwe programma door meer te richten op vaardigheden en attitudes, en niet alleen op kennis. Die vaardigheden en attitudes komen vooral in de opdrachten terug. Deze nieuwe methode bieden we in een totaalpakket aan, fysiek én digitaal.

Preview maatschappijleer: https://maatschappij-leer.nl/n...

Maatschappijwetenschappen

Onze methode maw staat ook niet stil. Er zijn verschillende modules in ontwikkeling. We verwachten in 2023 gedrukt te hebben: antropologie, bestuurskunde, krijgswetenschappen en politicologie. Met de modules recht en pedagogiek zijn er dan zes keuzemodules voor uw leerlingen beschikbaar. We streven o.a. ook naar modules psychologie, sociologie, internationale betrekkingen en uniformberoepen (politie).

Categorie